Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Nakladatelství ČLS
ANALYSIS OF ULTRASOUND FIELD PARAMETERS DURING SONICATION EXPERIMENTS <i>IN VITRO</i> - INFLUENCE OF LABORATORY GLASS AND PLASTICS
Introduction Ultrasound is defined as mechanical waves of frequency above 20 kHz...
Zdroj: Lékař a technika
NASOLABIÁLNÍ LALOK: NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ METODA PRO REKONSTRUKCI V OBLIČEJI
Nasolabiální lalok byl popsán před 170 lety a nadále zůstává jednou z nejčastěji...
Zdroj: Acta chirurgiae plasticae
Prediktivní diagnostika adenokarcinomu žaludku – stav v roce 2018
V současné klinické praxi cílenou terapii žaludečního adenokarcinomu představuje...
Zdroj: Česko-slovenská patologie
Črevná mikrobiota: jej vývin a vzťah k vzniku niektorých ochorení
Koexistencia ľudí s mikroorganizmami je známa už dávno. Okrem vzťahu s...
Zdroj: Česká a slovenská farmacie
Základy molekulární biologie nádorů pro praxi
Molekulárně biologický přístup ke studiu nádorů zažívá v posledních dekádách...
Zdroj: Česko-slovenská dermatologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých