Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Newsletter ČLS JEP
č. 1/2016
Nakladatelství ČLS
Infekcie pri cirhóze pečene –  naše skúsenosti
Infekcia je častou komplikáciou u pacientov s cirhózou pečene majúci vplyv na...
Zdroj: Gastroenterologie a hepatologie
Postanalytická fáze a interpretace laboratorního testu 
(post-postanalytická fáze)
Proces laboratorního vyšetření se skládá z pěti fází: pre-preanalytická (ordinace...
Zdroj: Klinická biochemie a metabolismus
Poranění horní krční páteře
Poranění horní krční páteře představuje až 1/3 všech poranění krční páteře a až 40...
Zdroj: Soudní lékařství
Splenóza ako zriedkavá príčina  bolestí brucha
Úvod: Splenóza predstavuje autotransplantáciu tkaniva sleziny do atypických miest...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Novinky v adjuvantní terapii neseminomů stadia I
Testikulární germinální nádory díky vysoké citlivosti k onkologické terapii a...
Zdroj: Klinická onkologie

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých