Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Nakladatelství ČLS
Vyhodnocení výživových zvyklostí ve studii karcinomu pankreatu
Východiska: Karcinom pankreatu je závažnou a rychle progredující diagnózou. Méně...
Zdroj: Klinická onkologie
Klinické dôsledky syndrómu polycystických ovárií
Syndróm polycystických ovárií (PCOS) je heterogénne a komplexné endokrinné...
Zdroj: Vnitřní lékařství
Primární torze omenta u dívek předškolního věku − kazuistika
Úvod: Primární omentální torze je raritní nález při operaci pro podezření na...
Zdroj: Rozhledy v chirurgii
Kvantitativní vyhodnocení  defektu barvocitu  – Lanthonyho test a jeho  modifikovaná interpretace
Cílem naší studie bylo vytvořit rychlou a přesnou metodu pro vyšetření poruch...
Zdroj: Česká a slovenská oftalmologie
Fekální inkontinence – závažný medicínský a společenský problém
Fekální inkontinence představuje onemocnění s vysokou prevalencí (> 2 % celkové...
Zdroj: Časopis lékařů českých

Vyberte časopis ČLS


Časopis lékařů českých