Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Zemřel prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc., FCMA

Zemřel prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc., FCMA

Dne 6. 2. 2017 zemřel ve věku 90 let emeritní přednosta Farmakologického ústavu 1. LF.

V jeho osobě ztrácíme významného odborníka v oboru farmakologie, ale také vynikajícího a oblíbeného pedagoga a čestného člena ČLS JEP.

Parte [PDF]Zobrazit vše