Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Úvodní stránka | Aktuálně
Zobrazit vše

 Hledat  

Nalezeno 252 záznamů z celkového počtu 252, zobrazeny 101. - 110.

[ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Pocty udělené členům České lékařské společnosti (I.-III.Q 2013)
Čestné členství udělené odbornými společnostmi ČLS JEP...


JUBILEJNÍ 55. PURKYŇŮV DEN
Členové předsednictva rozhodli v tajném hlasování pro udělení Ceny J. E. Purkyně 2013 paní prof. Radaně Königové, CSc....


Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2012
Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce se udělují ve dvou kategoriích: původní vědecké práce a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce...


Zprávy z výborů organizačních složek (9. schůze předsednictva) – 5. 12. 2012
Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení...


Ocenění – udělení medaile, čestného členství ČLS JEP (9. schůze předsednictva) – 5. 12. 2012
Čestná medaile ČLS JEP - návrhy na udělení: Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc....


Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace za rok 2011
7. listopadu 2012 od 16,00 hodin proběhne slavnostní předání Cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace za rok 2011.


54. Purkyňův den - Cena Jana Evangelisty Purkyně předána prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, DrSc., st
Nejvyšší poctu, kterou uděluje předsednictvo ČLS JEP, převzal letos v Saturnově sálu významný neurochirurg - prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st. ...