Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Úvodní stránka | Aktuálně
Zobrazit vše

 Hledat  

Nalezeno 242 záznamů z celkového počtu 242, zobrazeny 101. - 110.

[ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Zprávy z výborů organizačních složek (6. schůze předsednictva ČLS JEP 12. 6. 2012)
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení...


Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2011
Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce se udělují ve dvou kategoriích: původní vědecké práce a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce.
Zprávy z výborů organizačních složek (5. schůze předsednictva 2. 5. 2012)
Česká pneumologická a ftiseologická společnost ČLS JEP informuje o změnách ve výboru a předsedovi revizní komise...


Zprávy z výborů organizačních složek (4. schůze předsednictva 4. 4. 2012)
Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise...