Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Úvodní stránka | Aktuálně
Zobrazit vše

 Hledat  

Nalezeno 260 záznamů z celkového počtu 260, zobrazeny 91. - 100.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11 Udělení Ceny J. E. Purkyně prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc.
57. Purkyňův den – předání Ceny J. E. Purkyně panu prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc. - zámek Libochovice 17. 6. 2015.


Tisková konference dne 26. 5. 2015
Tisková konference České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. se konala v úterý 26. května od 11:00 v Lékařském domě. Jejím hlavním tématem bylo: Proč jsou lidé a pacienti klamáni.


Tisková zpráva z konference nového vedení ČLS JEP
Dne 2. dubna 2014 od 10:30 v hlavním sále Lékařského domu (Sokolská 31, Praha 2) se konala tisková konference nového vedení ČLS JEP k novým plánům činnosti a k aktuálním otázkám českého zdravotnictví a péče o zdraví.


Dopis předsedy ČLS JEP ministru zdravotnictví
Dopis prof. MUDr. Štěpána Svačiny,DrSc., předsedy ČLS JEP, ministru zdravotnictví MUDr. Svatopluku Němečkovi, MBA ve věci očkovacího systému v České republice.
Novým předsedou ČLS JEP je prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Na Volebním Sjezdu delegátů dne 28. 1. 2015 byl zvolen za předsedu ČLS JEP
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. je čestným předsedou.
Sjezd delegátů s volbami 2015
Sjezd delegátů s volbami do nového předsednictva a revizní komise ČLS JEP se uskuteční dne 28. 1. 2015 od 10:00 hodin v posluchárně Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6.


57. Purkyňův den - termín pro odevzdání návrhů na Cenu J. E. Purkyně
57. Purkyňův den se bude konat již tradičně v červnu 2015 na zámku v Libochovicích. Cenu J. E. Purkyně vybrané osobnosti české medicíny předá předseda ČLS JEP v Saturnově sále zámku.