Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pocty a ceny | Ceny 2005
Pocty udělené členům České lékařské společnosti J.E.Purkyně
na návrh organizačních složek v roce 2005

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

  Česká společnost Alergologie a klinické imunologie
  MUDr. Josef Richter
  MUDr. Júlia Michaličková

  ČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof.MUDr.Karel Benda DrSc.
  Prof.MUDr.Jiří Widimský DrSc.
  Doc.MUDr.František Žernovický CSc.

  ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
  RNDr. Alena Rosenauerová

  ĆESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Dvořák Josef, DrSc.
  Prof.MUDr. Král Vladimír, CSc.

  ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE
  Helena Hlaváčková

  ČESKÁ SPOLEČNOST OTOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU
  Prof. Dr. Med. Dr. h. c. Rolland Laszig
  Univ.-Prof. Dr. Med. Eberhard Stennert
  Prof. Dr. Med. Dr. h. c. Jozef Sopko

  ČESKÁ PEDIATRICKÁ SPOLEČNOST
  Prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.
  Prof. Dr. med. Mathias Brandis

  PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST
  Doc. MUDr. František Faltus, DrSc.

  Spolek českých lékařů Praha
  Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

  Urgentní medicíny a medicíny katastrof
  MUDr. Jiří Štětina
  MUDr. Juljo Hasík

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP


  Česká společnost alergologie a klinické imunologie
  MUDr. Drahoslav Říčný
  MUDr. Lidia Běhouková
  MUDr. Josef Rozkovec
  MUDr. Ludmila Pavelková

  Společnost epidemiologie a mikrobiologie
  Doc. RNDr. Jarmila Jelínková

  Společnost hygieny a komunitní medicíny
  MUDr. Šárka Andělová, CSc.

  ČESKÁ Pneumologická a ftizeologická společnost
  MUDr. Ján Dindoš
  Doc. MUDr. Pavel Fiala, CSc.
  MUDr. Antonín Kubík, CSc.
  Prim. MUDr. Jaroslav Polák, DrSc.
  Prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

  PŘEDSEDNICTVO čls jep
  Sinéad Jones, Ph.D. MPH
  Prof. Paul Pin

  ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST
  Doc. MUDR. František Faltus, DrSc.