Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Detail akce

FREYBERGHOVÉ DNY
 • Vliv zevního prostředí na psychosociální prenatální a postnatální vývoj plodu a dítěte(včetně vlivu drog, nikotinu a alkoholu)
 • Témata zaměřená na psychologii těhotných žen ,plodu a novorozenců
 • 18.5.2018 / České Budějovice
  Stát: Česká republika
  Místo konání: Garant konference: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c. (mveleminsky@tbn.cz)
  Pořadatel:
  Kontakt: Alena Laurová
  E-mail: laurova@zsf.jcu.cz
  Jednací jazyk: čeština

  stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)