Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Detail akce

Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2019

7.3.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel: ČSAKI
Kontakt: Ing. Milena Vraná
E-mail: milena.vrana@uhkt.cz
Telefon: 221 977 484
Adresa: ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)