Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Detail akce

Světový den astmatu a alergie

9.5.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha, Národní dům na Vinohradech
Pořadatel: ČSAKI (spolu s ČIPA a ČPFS)
Kontakt: Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
E-mail: petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz
Telefon: 224 432 018
Adresa: Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)