Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Detail akce

Shromáždění členů, volby výboru a seminář
Čas události: 13.00 – 17.00

12.12.2018 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel: Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP
Kontakt: doc. Dlouhý
Telefon: 267 102 620
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)