Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Katalog kongresů | Kongresy v Lékařském domě


Legenda:
  • kongresy v LD
  • kongresy mimo LD
  • kongresy v zahraničí

 Hledat    místo konání  

Nalezeno 20 záznamů z celkového počtu 20, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2 
Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi

13.30 – 16.00 h.

Program ke stažení [PDF]

6.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, Lékařský dům, Sokolská 31
Pořadatel: Společnost pro epidemiologii a mikrobiolobii ČLS JEP
Kontakt: MUDr. Křížová
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Atherosklerosa 2016
diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku
9.00- 16.30 h.

Program ke stažení [DOC]

7.9.2016 - 8.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, Lékařský dům, Sokolská 31
www: www.pfspol.lf1.cuni.cz/sekceProAtherosklerosu.html
Pořadatel: Společnost patologické a klinické fysiologie
Kontakt: RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
E-mail: Eva.Tvrzicka@lf1.cuni.cz
Telefon: 224 964 299
Kontakt: MUDr. Jaroslav Macášek, PhD.
E-mail: Jaroslav.Macasek@vfn.cz
Telefon: 224 962 505
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Pracovní den revizního lékařství
Problematika zdravotní péče v PZSS
10.00 - 14.30 h.

Pozvánka ke stažení [DOC]

15.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD, Sokolská 31
Pořadatel: SRL ČLS JEP
Kontakt: doc. Gebhart
Kontakt: MUDr. Horák
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

16.00 – 20.00 h.

15.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, Lékařský dům, Sokolská 31
Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Kontakt: MUDr. Brejník
Telefon: 777 720 616
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Přednáškový večer Chirurgické kliniky l. LF UK a FNB
Ojedinělé, specifické operace a péče poskytovaná chirurgickou klinikou Na Bulovce v Praze
Začátek v 17.00 hodin

Program ke stažení [DOC]

19.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD, Sokolská 31
Pořadatel: Spolek českých lékařů v Praze
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

přednáškový večer Spolek českých lékařů Praha

19.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel: Spolek českých lékařů Praha
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Přednáškový večer Spolku českých lékařů Praha

17.00 – 19.00 h.

19.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, Lékařský dům, Sokolská 31
Pořadatel: Spolek českých lékařů Praha
Kontakt: prof. Raboch
Telefon: 224 965 344
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Přednáškový večer Společnosti farmaceutické ČLS JEP

18.00 – 21.00 h.

20.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD, Sokolská 31
Pořadatel: Společnost farmaceutická ČLS JEP
Kontakt: PharmDr. Lisá
Telefon: 224 966 703
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

16.00 – 20.00

21.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD, Sokolská 31
Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Kontakt: MUDr. Mucha
Telefon: 777 301 681
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Skřivanův večer
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a FNB
17.00 – 19.00 h.

Program ke stažení [DOC]

26.9.2016 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD, Sokolská 31
Pořadatel: Spolek českých lékařů v Praze
Kontakt: prof. Raboch
Telefon: 224 965 344
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

[ 1 ]  2