Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce v Lékařském domě


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

 Hledat    místo konání  

Nalezeno 8 záznamů z celkového počtu 8, zobrazeny 1. - 8.

Syllabův večer
17.00 – 19.00

25.2.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD
Pořadatel: Spolek českých lékařů Praha
Kontakt: prof. Raboch
Telefon: 224 965 344
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
14.00 – 18.00

27.2.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD
Pořadatel: Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
Kontakt: doc. Dlouhý
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Seminář Společnosti všeobecného lékařství
16.00 – 20.00

28.2.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD
Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství
Kontakt: MUDr. Brejník
Telefon: 777 220 616
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2019

7.3.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel: ČSAKI
Kontakt: Ing. Milena Vraná
E-mail: milena.vrana@uhkt.cz
Telefon: 221 977 484
Adresa: ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

194. klinicko-psychologický den
Téma: Neurorehabilitace
Čas události: 9:00 - 13:30 hod

11.3.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel:
Kontakt: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Kazuistiky

11.4.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel: ČSAKI
Kontakt: MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
E-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu
Telefon: 477 114 410
Adresa: Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
Kontakt: MUDr. Irena Krčmová, CSc.
E-mail: irena.krcmova@fnhk.cz
Telefon: 495 833 780
Adresa: Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

13.6.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel: ČSAKI
Kontakt: MUDr. Irena Krčmová, CSc.
E-mail: irena.krcmova@fnhk.cz
Telefon: 495 833 454
Adresa: Ústav imunologie a alergologie, FN Hradec králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Kontakt: MUDr. Tomáš Rohovský
E-mail: rohovsky@volny.cz
Telefon: 511 112 593
Adresa: Alergologie a klinická imunologie Hornmed, s.r.o., Charbulova 8, 618 00 Brno
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)

Léková hypersenzitivita a intolerance

14.11.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel: ČSAKI
Kontakt: MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.
E-mail: Novotna.Bronislava@fnbrno.cz
Telefon: 532 233 291
Adresa: Interní-gastroenterologická klinika LF MU, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt: MUDr. Lenka Sedláčková
E-mail: lenka.sedlackova@homolka.cz
Telefon: 257 272 291
Adresa: Centrum alergologie a klin. imunologie, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Jednací jazyk: slovenština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)