Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce v Lékařském domě


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

The 19th Prague-Lublin-Sydney-St.Petersburg Symposium: Interdisciplinary approach to growing skeleton
8.30 – 16.30

Program ke stažení [PDF]

14.9.2017 - 16.9.2017 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD, Sokolská 31
Pořadatel: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně z.s. & Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně z.s.
Kontakt: prof. Mařík
Telefon: 222 582 214
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)