Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce v Lékařském domě


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2018
9.00 – 14.30

15.2.2018 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: LD, LD, Sokolská 31
Pořadatel: Společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
Kontakt: doc. Petrů
Telefon: 277 010 521
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)