Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pracovní skupiny a komise | Komise

KOMISE PRO KATEGORIZACI A ÚHRADOVOU REGULACI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Webová stránka komise: https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121 

Předseda komise: JUDr. Jakub Král, Ph.D. (jk@jakubkral.eu)

Tajemnice komise: Ing. Irena Drugdová (irena.drugdova@mzcr.cz)

Statut a jednací řád komise

Zástupci za ČLS JEP:

Zákon č. 268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

UPOZORNĚNÍ: Stanovisko předsednictva ČLS JEP ke změnám v úhradách obrub dioptrických brýlí

FORMULÁŘE PRO PODÁNÍ NÁVRHŮ: