Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

XXIX. Celostátní pracovní konference laborantů a sester „ HARRACHOHORKY 2017“
HEMATOLOGIE, KOAGULACE, IMUNOHEMATOLOGIE, DÁRCOVSTVÍ KRVE, SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE, VZDĚLÁVÁNÍ NLP, VARIA

Pozvánka ke stažení [DOC]

23.4.2017 - 25.4.2017 / Harrachov
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel Sklář
www: www.nemlib.cz/akce/harrachov
Pořadatel: Transfuzní sekce České asociace sester, Sekce laborantů a sester Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP, Sekce laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP
Kontakt: Drobníková Zdeňka, OKBH, KNL a.s., nemocnice Turnov
E-mail: zdenka.drobnikova@nemlib.cz
Telefon: 481 446 710
Adresa: ul. 28 října 1000, 511 16 TURNOV
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)