Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

50. výroční cytogenetická konference
Klinická cytogenetika prenatální a postnatální
Nádorová cytogenetika
Cytogenetika živočichů a rostlin

Pozvánka ke stažení [PDF]

6.9.2017 - 8.9.2017 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel DAP, Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6
www: www.bohemiaservice.cz/novinky/50-vyrocni-cytogeneticka-konference-v-praze/
Pořadatel: Společnost lékařské genetiky a genomiky
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)