Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

Výsledky perinatologické péče v Karlovarském kraji v roce 2017

Program ke stažení [DOC]

23.5.2018 / Karlovy Vary
Stát: Česká republika
Místo konání: Zasedací místnost v suterénu budovy B karlovarské nemocnice, začátek přednášky 18:30 hod
Pořadatel:
Kontakt: PRIM. MUDR. TOMÁŠ SEMERÁDT,
Adresa: Gynekologicko – porodnické odd., KKN a.s. nemocnice v Karlových Varech
Kontakt: MUDR. ZDENĚK VANĚK, Vedoucí lékař neonatologie,
Adresa: Dětské odd., KKN a.s. nemocnice v Karlových Varech
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)