Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu

Pozvánka ke stažení [PDF]

20.9.2018 - 21.9.2018 / Plzeň
Stát: Česká republika
Místo konání: PARKHOTEL PLZEŇ – KONGRESOVÉ CENTRUM
Přihlášení k účasti a další informace na https://www.chirurgieplzen2018.cz/prihlaska
Akce bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání pro lékaře. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Pořadatel: Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni a Česká asociace sester
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)