Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

Angiologické sympozium Lednice 2018

21.6.2018 - 22.6.2018 / Lednice
Stát: Česká republika
Místo konání: Multifunkční centrum zámek Lednice

Předběžný program sympozia a on-line registrační formulář naleznete na www.angio-sympozium.cz

TERMÍN VČASNÉ REGISTRACE je do 16. 5. 2018.
Pořadatel:
Jednací jazyk:

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)