Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Odborné akce mimo Lékařský dům


Legenda:
  • odborné akce v LD
  • odborné akce mimo LD
  • odborné akce v zahraničí

Večer Psychiatrické kliniky FN a Psychiatrické nemocnice Dobřany
1. Podlipný J., Levorová S., Beniš M., Hořejší P.: Virtuální realita v léčbě závislosti /15min/
2. Vevera J.: Představení nové budovy a nových terapeutických programů na Psychiatrické klinice /10 min/
3. Franková V.: Gerontopsychiatrické kazuistiky /30 min/

19.9.2018 / Plzeň
Stát: Česká republika
Místo konání: přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

Čas konání: 18:00 hodin

předsedá: MUDr. E. Pohořalá
Pořadatel:
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)