Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Newsletter ČLS JEP
č. 1/2016
Sekretariát organizace | Nakladatelské a tiskové oddělení (NTO)
 • KONTAKT – Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP, z.s.

  předplatné časopisů
  telefon: 296 18 18 05
  GSM: 778 77 50 59
  fax: 296 18 18 05
  e-mail: nto@cls.cz

  Veškeré formuláře NTO naleznete v bodu sekretariát organizace - formuláře ke stažení.