Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro studium a léčbu bolesti

Webová stránka: www.sslb.cz

Anglický název: Czech Pain Society

Latinský název: Societas Studio Curationique Doloris Colendis

Zkratka: SSLB

Časopis: Bolest

Vydavatel časopisu: Tigis, s.r.o.

Periodicita zasílání časopisu: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 280

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2014 - 2018):

předseda
doc. MUDr. Kozák Jiří, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-435585
j.kozak@fnmotol.cz

místopředseda
MUDr. Lejčko Jan
CLB ARK - FN Plzeň
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-104956
lejcko@fnplzen.cz

místopředseda
MUDr. Hakl Marek, Ph.D.
CPLB ARK FNUSA
Pekařská 53
65691 Brno 2
tel: 543-182558
marek.hakl@fnusa.cz

vědecký sekretář
prof. MUDr. Rokyta Richard, DrSc.
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK
Ke Karlovu 4
12000 Praha 2
tel: 224-923827
richard.rokyta@lf3.cuni.cz

vědecký sekretář
MUDr. Vondráčková Dana
Fakultní vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1
16902 Praha 6
vondrdan@uvn.cz; dvondr45@gmail.com

pokladník
MUDr. Vrba Ivan, Ph.D.
Ambulance LB ARO, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 257-272566
ivan.vrba@homolka.cz

člen výboru
prim. MUDr. Kulda Karel
KARIM FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-834730
kuldakar@email.cz; kuldakar@fnhk.cz

člen výboru
prof. MUDr. Opavský Jaroslav, CSc.
RRR Centrum, Centrum léčby bolesti
třída Míru 115
77111 Olomouc
tel: 585-636308
opavsky@ftknw.upol.cz

člen výboru
MUDr. Cvrček Petr, Ph.D.
Ambulance bolesti ARO, Nemocnice
Vrchlického 59
58633 Jihlava
tel: 567-157779
petr.cvrcek@centrum.cz

člen výboru
MUDr. Hřib Radovan
Centrum pro léčbu bolesti, ARO FNUSA
Pekařská 53
65691 Brno
tel: 543-182577
radovan.hrib@fnusa.cz

člen výboru
MUDr. Popperová Nataša
Ambulance léčby bolesti, Lékařský dům
Lidická 108
37001 České Budějovice 1
tel: 386-461133
n.popperova@gmail.com

člen výboru
doc. MUDr. Gabrhelík Tomáš, Ph.D.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
76275 Zlín
tel: 577-552280
tomas.gabrhelik@bnzlin.cz

člen výboru
MUDr. Neradilek František
Oddělení rehabilitace a léčby bolesti, Poliklinika Prosek
Lovosická 440
19000 Praha 9
tel: 266-010204
franer@volny.cz

Revizní komise:

předseda RK
MUDr. Prokop Aleš
Ordinace anestezie a resuscitace
Šrámkova 3319/2a
40011 Ústí nad Labem 11
tel: 475-684713
ales.prokop@centrum.cz

člen RK
doc. MUDr. Hakl Lubomír, CSc.
Ředitelství FN
Jihlavská 20
63900 Brno 39
tel: 543-193108
l.hakl@fnbrno.cz

člen RK
MUDr. Valenta Jan
Poliklinika - Místek, s.r.o.
8. pěšího pluku 85
73801 Frýdek-Místek 1
tel: 558-900111
valenta.pain@seznam.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

SEKCE - paliativní medicíny
prof. MUDr. Vorlíček Jiří, CSc. Dr.h.c.
Děkanát, Masarykova univerzita LF
Kamenice 5
62500 Brno 25
549-491111
jvorlic@fnbrno.cz

SEKCE - intervenční algeziologie
doc. MUDr. Gabrhelík Tomáš, Ph.D.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
76275 Zlín
tel: 577-552280
tomas.gabrhelik@bnzlin.cz

SEKCE - neuromodulační
MUDr. Urgošík Dušan, CSc.
Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2/37
15030 Praha 5
257-272917
dusan.urgosik@homolka.cz