Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost dětské pneumologie

Webová stránkawww.detskapneumologie.cz

Zkratka: ČSDP

Latinský název: Societas Bohema Pneumologiae Puerorum Colendae

Počet členů společnosti: 95

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2014 - 2018):

předseda

prof. MUDr. Pohunek Petr, CSc. FCCP
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432018
petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz
 
místopředseda
MUDr. Koťátko Petr
Klinika dorostového lékařství VFN a 1. LF UK
Ke Karlovu 2
12808 Praha 2
tel: 224-967743
kotatkop@gmail.com
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Kopřiva František, Ph.D.
Dětská klinika FN a LF UP
I. P. Pavlova 6
77900 Olomouc 9
tel: 585-854484
frantisek.kopriva@fnol.cz
 
pokladník
MUDr. Turzíková Jarmila
Dětské oddělení, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
tel: 266-082339
turzikova@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Svobodová Tamara, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432096
tamara.svobodova@lfmotol.cuni.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Honomichlová Helena
STOPED s.r.o. - Odborná ordinace pro děti s respiračními chorobami
Lochotínská 18
30100 Plzeň 1
tel: 377-532124
honomichlovah@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Honomichl Petr
STOPED s.r.o. - Odborná ordinace pro děti s respiračními chorobami
Lochotínská 18
30100 Plzeň 1
tel: 377-532124
petrhonomichl@seznam.cz
 
člen RK
MUDr. Pohl Jindřich
Ordinace PLDD
Ke Kurtům 3
14200 Praha 411
tel: 261-083874
dr.pohl@seznam.cz

 

Výroční zpráva o činnosti výboru a revizní komise ČSDP ČLS JEP za rok 2010 ke stažení zde [DOC].