Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost lékařské fyziky

Webová stránka: www.cslf.cz

Latinský název: Societas Bohema Physicae Medicinali Colendae

Zkratka: ČSLF

Počet členů společnosti: 71

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2014 - 2018):

čestný předseda

prof. MUDr. Hrazdira Ivo, DrSc.
Biofyzikální ústav LF MU
Kamenice 3
62500 Brno 25
tel: 721-295398
ihrazdira@seznam.cz
 
předseda
MUDr. Bolek Lukáš, Ph.D.
Ústav biofyziky LF UK
alej Svobody 76
30100 Plzeň 1
tel: 377-593215,210
lukas.bolek@lfp.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. RNDr. Beneš Jiří, CSc.
Ústav biofyziky 1. LF UK
Salmovská 1
12000 Praha 2
tel: 224-965842
benesji@volny.cz
 
vědecký sekretář
prof. RNDr. Kolářová Hana, CSc.
Ústav lékařské biofyziky
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 585-632101
hana.kolarova@upol.cz
 
pokladník
MUDr. Forýtková Lenka, CSc.
Biofyzikální ústav LF MU
Kamenice 126/3
62500 Brno 25
tel: 549-493953
lforyt@med.muni.cz
 
člen výboru
prof. RNDr. Mornstein Vojtěch, CSc.
Biofyzikální ústav LF MU
Kamenice 3
62500 Brno 25
tel: 549-491335
vmornst@med.muni.cz
 
člen výboru
prof. RNDr. Amler Evžen, CSc.
Ústav biofyziky 2. LF UK
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 257-296350
evzen.amler@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Rosina Josef, Ph.D.
FBMI ČVUT
náměstí Sítná 3105
27201 Kladno 1
tel: 224-359939
rosina@fbmi.cvut.cz
 
člen výboru
RNDr. Sochorová Hana, Ph.D.
Katedra biomedicínských oborů - LF OU
Syllabova 19
70300 Ostrava 3
tel: 597-091746
hana.sochorova@osu.cz
 
člen výboru
MUDr. Mgr. Bajgar Robert, Ph.D.
Ústav lékařské biofyziky
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 585-632106
robert.bajgar@upol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. Ing. Hanuš Josef, CSc.
LF UK Biofyzika
Šimkova 870
50038 Hradec Králové
tel: 495-816462
hanus@lfhk.cuni.cz
 
člen RK
Mgr. Vlk Daniel, CSc.
Biofyzikální ústav LF MU
Kamenice 3
62500 Brno 25
tel: 549-498048
danvlk@med.muni.cz
 
člen RK
Mgr. Vachutka Jaromír
Ústav lékařské biofyziky LF UP
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 585-632113
jaromir.vachutka@upol.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

1300001    SEKCE 1300 - edukační
  prof. RNDr. Mornstein Vojtěch, CSc.
  Biofyzikální ústav LF MU
  Kamenice 3
  62500 Brno 25
  549-491335
  vmornst@med.muni.cz
1300002    SEKCE 1300 - doktorandská
  prof. RNDr. Kolářová Hana, CSc.
  Ústav lékařské biofyziky LF UP
  Hněvotínská 3
  77515 Olomouc
  585-632101
  hana.kolarova@upol.cz;kol@tunw.upol.cz
1300003    SEKCE 1300 - zobrazovacích metod
  Ing. Doležal Ladislav, CSc.
  Ústav lékařské biofyziky LF UP
  Hněvotínská 3
  77515 Olomouc
  585-632114
  ladol@tunw.upol.cz
1300004    SEKCE 1300 - laboratorních metod
  prof. RNDr. Amler Evžen, CSc.
  Ústav biofyziky 2. LF UK
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  257-296350
  evzen.amler@lfmotol.cuni.cz
1300005    SEKCE 1300 - informačních technologií
  prof. MUDr. Stránský Pravoslav, CSc.
  Ústav lékařské fyziky LF UK
  Šimkova 870
  50038 Hradec Králové
  495-816433
  str@lfhk.cuni.cz
1300006    SEKCE 1300 - mechanických vlastností tkání
  prof. Ing. RNDr. Ďoubal Stanislav, CSc.
  Katedra biofyziky a fyzikální chemie FaF
  Heyrovského 1203
  50001 Hradec Králové
  495-067483
  Doubal@faf.cuni.cz

 

Zápis z ustavující schůze ke stažení zde

Stanovy společnosti ke stažení zde