Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká odborná společnost klinické farmacie

Webová stránka: www.coskf.cz

Anglický Název: Czech Society of Clinical Pharmacy

Latinský název: Societas Bohema Pharmaciae Clinicae Indagandae

Zkratka: ČOSKF

Počet členů společnosti: 141

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební komise 2015 - 2018):

čestný předseda

prof. RNDr. PhMr. Květina Jaroslav, DrSc. Dr.h.c.
ÚEBF, AV ČR
Heyrovského 1207
50002 Hradec Králové 2
tel: 495-511255
kvetina@uebf.cas.cz
 
předseda
PharmDr. Gregorová Jana
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18000 Praha 8
tel: 266-084104
jana.gregorova@bulovka.cz
 
místopředseda
RNDr. Netočný Jiří
Referát léčiv - VZP
Masarykovo nám.
70200 Ostrava 2
tel: 596-165185
jirneto@seznam.cz
 
vědecký sekretář
PharmDr. Netíková Irena, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie a farmacie VFN
Na Bojišti 1
12808 Praha 28
tel: 224964135
irena.netikova@vfn.cz
 
pokladník
Mgr. Murínová Irena
Oddělení klinické farmacie ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-208393
irena.murinova@uvn.cz
 
člen výboru
Mgr. Gambacorta Jitka
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8
11000 Praha 1
tel: 222-801134
Jitka.Gambacorta@nnfp.cz
 
člen výboru
PharmDr. Linhartová Alena, Ph.D.
Nemocniční lékárna, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-083154
alena.linhartova@ftn.cz
 
člen výboru
Mgr. Langmaierová Kateřina
Lékárna U Anděla
Josefská 2
41501 Teplice 1
tel: 417-537120
klangmaierova@gmail.com
 
člen výboru
prof. RNDr. Kameníková Ludmila, DrSc.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
Albertov 4
12800 Praha 28
tel: 224-968145
ludmila.kamenikova@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
PharmDr. Maříková Martina
Nemocniční lékárna FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833448
marikova@fnhk.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

PharmDr. Tašková Ivana 
Oddělení klinické farmacie, Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
18102 Praha 8
tel: 284-016184
Ivana.taskova@bohnice.cz
 
člen RK
PharmDr. Khýnová Lucie
Oddělení klinické farmacie ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-208393
lucie.khynova@uvn.cz
 
člen RK
PharmDr. Rychlíčková Jitka
Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
tel: 266-084104
jitka.rychlickova@bulovka.cz