Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách

Počet členů společnosti: 74

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2019):
předseda
MUDr. Ing. Mgr. Bouzek Petr
Ordinace všeobecného praktického lékaře
Bakovská 999/4
19700 Praha 97
tel: 283-881463
dr.bouzek@centrum.cz
 
čestný předseda
MUDr. Kalvach Zdeněk, CSc.
Poliklinika Kloknerova
Kloknerova 1245/1
14800 Praha 414
tel: 224-826573
z.kalvach@seznam.cz
 
místopředseda
Mgr. Kijonková Jolana
Domov Alzheimer,o.p.s.
Nádražní 1640
25263 Roztoky u Prahy
tel: 735-170210
jolana.kijonkova@domovalzheimer.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Svoboda Radoslav
Ordinace praktického lékaře
Družstevní 312
53843 Třemošnice
tel: 469-661743
radoslav.sv@seznam.cz
 
pokladník
MUDr. Svět Libor, MBA
KDP Naděje
Jungmannova 1024
41301 Roudnice nad Labem
tel: 777-232530
opora-svet@volny.cz
 
člen výboru
JUDr. Haluza Petr
 
Drahobejlova 41
19000 Praha 9
tel: 284-814482
ak.haluza@karneval.cz
 
člen výboru
MUDr. Karlíková Věra
Neurologické oddělení NsP
Pražská 528
27601 Mělník 1
tel: 315-639204
vera.karlikova@seznam.cz
 
člen výboru
Ing. Boťanský Petr
Domov pro seniory Severní terasa, p.o.
V Klidu 3133
40011 Ústí nad Labem 11
tel: 472-775577
reditel@ddst.cz
 
člen výboru
Mgr. Havlíčková Miluše
Domov se zvláštním režimem
Čelakovského 40/13
40746 Krásná Lípa u Rumburka
tel: 724-147324
havlickova@dzrkrasnalipa.cz
 
člen výboru
PhDr. Kaplanová Lenka
MARCOM, spol. s r.o.
K Botiči 2
10100 Praha 101
tel: 271-748312
kaplanova@marcom-praha.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

Bc. Soukupová Dagmar
DOZP v Mariánské Jáchymov
Mariánská 161
36301 Ostrov nad Ohří
tel: 731-449311
soukupovadag@seznam.cz
 
člen RK
Mgr. Rákocy Dagmar, DiS.
Domov Hačka
Oleška 153
28162 Oleška u Českého Brodu
tel: 321-697282
rakocy@volny.cz
 
člen RK
Mgr. Bc. Marková Monika
Náš svět, p. o.
Pržno 239
73911 Frýdlant nad Ostravicí
tel: 737-263418
m.markova@centrumprzno.cz