Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro orgánové transplantace

Webové stránky: www.sotcls.cz

Anglický název: Society for Organ Transplantation

Latinský název: Societas organorum transplantationibus indagandis 

Zkratka: SOT

Počet členů společnosti: 186

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 -2019):

předseda

MUDr. Trunečka Pavel, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-364103
patr@ikem.cz
 
1. místopředseda
prof. MUDr. Viklický Ondřej, CSc.
IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-364110
ondrej.viklicky@ikem.cz
 
2. místopředseda
prof. MUDr. Lischke Robert, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-438000
robert.lischke@fnmotol.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Burkert Jan, Ph.D.
FN
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-433000
jan.burkert@fnmotol.cz
 
pokladník
MUDr. Malý Jiří, Ph.D.
IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-365271
jiri.maly@ikem.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Netuka Ivan, Ph.D.
Kardiocentrum IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 236-055271
ivan.netuka@ikem.cz
 
člen výboru
MUDr. Kieslichová Eva, Ph.D.
KARIP Transplancentrum IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-364122
evki@ikem.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Oliverius Martin, Ph.D. FEBS
Klinika transplantační chirurgie IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-363156
martin.oliverius@ikem.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Froněk Jiří, Ph.D. FRCS
IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-364105
jiri.fronek@ikem.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Kudla Michal, Ph.D.
IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-362244
michal.kudla@ikem.cz
 
člen RK
MUDr. Slatinská Janka
IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-362165
janka.slatinska@ikem.cz
 
člen RK
MUDr. Šimonek Jan
FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-438000
jan.simonek@fnmotol.cz