Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro orgánové transplantace

Webové stránky: www.sotcls.cz

Anglický název: Society for Organ Transplantation

Latinský název: Societas organorum transplantationibus indagandis 

Zkratka: SOT

Počet členů společnosti: 186

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
prof., MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM
Široká 37/7
Praha 1
robert.lischke@fnmotol.cz

místopředseda
MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
IKEM
V Zákopech 538/18
Praha 411
ondrej.viklicky@ikem.cz

místopředseda
MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Na Balkáně 104
Praha 3
patr@ikem.cz

vědecký sekretář
MUDr. Jan Burkert, Ph.D.
FN
Na Vršku 1
Praha 5
jan.burkert@fnmotol.cz

pokladník
MUDr. Janka Slatinská,
IKEM
Velké Kunratické 1426/28
Praha 414
tel:

člen výboru
MUDr. Jiří Froněk, FRCS
IKEM
Horšovská 1039/29
Praha 5
jiri.fronek@ikem.cz

člen výboru
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
Klinika transplantační chirurgie, IKEM
Komořanská 2064/3
Praha 412
jaroslav.chlupac@ikem.cz

člen výboru
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
KARIP Transplancentrum IKEM
Pod Vápenkou 301
Psáry
evki@medicon.cz; evki@ikem.cz

člen výboru
MUDr. Lenka Hošková,
Kinika kardiologie, IKEM
Radčina 7
Praha 614
lenka.hoskova@ikem.cz

předseda RK
MUDr. Michal Kudla, Ph.D.
IKEM
Na Výspě 66
Praha 47
michal.kudla@ikem.cz

člen RK
MUDr. Jan Šimonek,
FNM
U Beránky 2141/6
Praha 6
jan.simonek@fnmotol.cz

člen RK
MUDr. Miroslav Koňařík,
Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM
Bedřichovská 1962/2
Praha 82