Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost dorostového lékařství

Anglický Název: Czech Society of Adolescent Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Adolescentium Colendae

Zkratka: ČSDL

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů: 51

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2014 - 2018):

předseda

MUDr. Kabíček Pavel, CSc.

Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

14059 Praha 4 - Krč

tel: 261-062338

p.kabicek@post.cz

 

čestný předseda

doc. MUDr. Hamanová Jana, CSc.

Subkatedra dorostového lékařství, IPVZ

Ruská 85

10005 Praha 10 Vinohrady

tel: 224-324530

hamanova@ipvz.cz

 

vědecký sekretář

MUDr. Eichl Petr

Poliklinika

Duchcovská 53

41529 Teplice

tel: 417-519718

eichl@centrum.cz

 

člen výboru

MUDr. Hlávková Anna

Železniční poliklinika

Švihovská 14

30100 Plzeň 1

tel: 972-523200

anna.hlavkova@dzas.cz

 

člen výboru

MUDr. Obdržálková Zita

Dětské oddělení, Nemocnice

Dvořákova 75

75152 Přerov

tel: 581-271111

pavel.obdrzalek@seznam.cz

 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Kabíček Vlastimil

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Na Pankráci 1720/123

14000 Praha 4

tel: 267-222515

vlastimil.kabicek@seznam.cz

 

člen RK

MUDr. Dušek Martin

Soukromá ordinace

nám. Smiřických 46

28163 Kostelec nad Černými lesy

tel: 321-623739

mudrmdusek@seznam.cz

 

člen RK

MUDr. Hoch Jan

VZP ČR - Regionální pobočka Praha

Na Pernštýně 6

11000 Praha 1

tel: 952-223239

jan.hoch@vzp.cz