Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká farmaceutická společnost

Webová stránka: www.cfs-cls.cz

Anglický název: Czech Pharmaceutical Society

Latinský název: Societas Pharmaceutica Bohema

Zkratka: ČFS

Časopis: Česká a slovenská farmacie (ISSN 1210-7816, e-ISSN 1805-4439)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita zasílání: 6x ročně

Počet členů společnosti: 936

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise

předseda
prof., PharmDr. Martin Doležal,
Farmaceutická fakulta UK
K Hvězdárně 1180
Hradec Králové 8
dolezalm@faf.cuni.cz

místopředseda
PharmDr. Vladimír Holub,
Nemocniční lékárna, FNUSA
Valtická 11
Brno
vladimir.holub@fnusa.cz

místopředseda
PharmDr. Pavel Grodza,
Lékárna Panacea
Jičínská 54
Příbor 1
panacea@iol.cz

vědecký sekretář
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK
Mistrovice 211
Jablonné nad Orlicí
malyj@faf.cuni.cz

pokladník
Mgr. Jiří Kotlář,
Nemocniční lékárna - FN
Librantická 69
Hradec Králové 3

člen výboru
PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
České farm. muzeum, UK
Křižní 203
Chropyně
babica@faf.cuni.cz

člen výboru
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
Odd.klinické farmacie,Nemocnice na Homolce
U Perníkářky 6
Praha 5
Milada.halacova@homolka.cz

člen výboru
Mgr. Michal Hojný,
Ústavní lékárna, IKEM
Zálužická 157/13
Praha 412
michal.hojny@ikem.cz

člen výboru
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK
Petržílova 3307/25
Praha 412
alovad@faf.cuni.cz

člen výboru
PharmDr. Marie Zajícová,
Lékárna, Slezská nemocnice
Holasická 69
Opava 5
marie.zajicova@nemocnice.opava.cz

člen výboru
prof., RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Farmaceutická fakulta UK
Štefánikova 374
Hradec Králové 11
vlcek@faf.cuni.cz

předseda RK
PharmDr. Martina Lisá, Ph.D.
Nemocniční lékárna OVV III, VFN
Rabyňská 739
Praha 411

člen RK
PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, UK
Hlavní 223
Čelechovice na Hané
martin.dosedel@faf.cuni.cz

člen RK
PharmDr., doc. Miroslav Miletín, Ph.D.
Katedra farmaceutické chemie a analýzy, FF UK v Hradci Králové
Pod Vinicí 378
Vysoká nad Labem
miletin@fafa.cuni.cz

Seznam sekcí:
SEKCE 7 - lékárenství
SEKCE 7 - nemocničních lékárníků
SEKCE 7 - přírodních léčiv
SEKCE 7 - biologických přípravků
SEKCE 7 - farmaceutické kontroly a bioanalytiky
SEKCE 7 - dějin farmacie
SEKCE 7 - klinické farmacie
SEKCE 7 - technologie léků
SEKCE 7 - syntetických léčiv
SEKCE 7 - sociální farmacie
SEKCE 7 - farmaceutických asistentů
SEKCE 7 - spolek farmaceutů v Praze
SEKCE 7 - spolek moravskoslezských farmaceutů v Ostravě
SEKCE - spolek farmaceutů v Brně
SEKCE 7 - spolek farmaceutů v Hradci Králové