Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká farmaceutická společnost

Webová stránka: www.cfs-cls.cz

Anglický název: Czech Pharmaceutical Society

Latinský název: Societas Pharmaceutica Bohema

Zkratka: ČFS

Časopis: Česká a slovenská farmacie (ISSN 1210-7816, e-ISSN 1805-4439)

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita zasílání: 6x ročně

Počet členů společnosti: 936

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2018):

předseda
prof. PharmDr. Doležal Martin, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK
Akademika Heyrovského 1203/8
50005 Hradec Králové
tel: 495-067389
dolezalm@faf.cuni.cz

místopředseda
PharmDr. Grodza Pavel
Lékárna Panacea
Jičínská 54
74258 Příbor 1
tel: 556-722061
panacea@iol.cz

místopředseda
PharmDr. Rotterová Helena, MBA
Nemocniční lékárna - VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-963293
helena.rotterova@vfn.cz

vědecký sekretář
PharmDr. Malý Josef, Ph.D.
Farmaceutická fakulta UK
Akademika Heyrovského 1203/8
50005 Hradec Králové
tel: 495-067251
malyj@faf.cuni.cz

pokladník
Mgr. Kotlář Jiří
Nemocniční lékárna - FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832127
jiri.kotlar@fnhk.cz

člen výboru
prof. RNDr. Jahodář Luděk, CSc.
Farmaceutická fakulta
Akademika Heyrovského 1203/8
50005 Hradec Králové
tel: 495-067403
jahodar@faf.cuni.cz

člen výboru
prof. RNDr. Solich Petr, CSc.
Farmaceutická fakulta UK
Akademika Heyrovského 1203/8
50005 Hradec Králové
tel: 495-067294
solich@faf.cuni.cz

člen výboru
prof. RNDr. Vlček Jiří, CSc.
Farmaceutická fakulta UK
Akademika Heyrovského 1203/8
50005 Hradec Králové
tel: 495-261505
vlcek@faf.cuni.cz

člen výboru
PharmDr. Holub Vladimír
Nemocniční lékárna, FNUSA
Pekařská 664/53
65691 Brno
tel: 543-182171
vladimir.holub@fnusa.cz

člen výboru
PharmDr. Zajícová Marie
Lékárna, Slezská nemocnice
Olomoucká 86
74679 Opava
tel: 553-766510
marie.zajicova@nemocnice.opava.cz

člen výboru
Mgr. Hojný Michal
Ústavní lékárna, IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4 - Krč
tel: 261-362327
hojny@ikem.cz; michal.hojny@gmail.com

 

Revizní komise:

předseda RK
PharmDr. Lisá Martina, Ph.D.
Nemocniční lékárna OVV III, VFN
Karlovo nám. 32
12800 Praha 28
tel: 224-966703
lisa.martina@vfn.cz

člen RK
PharmDr. Fialová Daniela, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK
Akademika Heyrovského 1203/8
50005 Hradec Králové
tel: 225-374111
daniela.fialova@faf.cuni.cz

člen RK
PharmDr. Sklenář Zbyněk, Ph.D. MBA
Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN
Albertov 4
12808 Praha 2
tel: 224-968104
zbynek.sklenar@gmail.com

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

SEKCE - lékárenství
PharmDr. Grodza Pavel
Lékárna Panacea
Jičínská 54
74258 Příbor 1
556-722061
panacea@iol.cz;p.grozda@panacea.cz

SEKCE - nemocničních lékárníků
PharmDr. Horák Petr
Nemocniční lékárna, FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
224-435747
horak@hospitalpharmacy.cz

SEKCE - přírodních léčiv
doc. RNDr. Spilková Jiřina, CSc.
Farmaceutická fakulta UK
Heyrovského 1203
50005 Hradec Králové
495-067467
spilkova@faf.cuni.cz

SEKCE - biologických přípravků

SEKCE - farmaceutické kontroly a bioanalytiky
doc. RNDr. Klimeš Jiří, CSc.
Katedra farm.chemie a kontroly léčiv - Faf UK
Heyrovského 1203
50005 Hradec Králové
495-067409
klimes@faf.cuni.cz

SEKCE - dějin farmacie
Mgr. Valášková Ladislava
České farm. centrum, UK
Hospital č. 81
54443 Kuks
495-067580
Ladislava.Valaskova@faf.cuni.cz

SEKCE - klinické farmacie
prof. RNDr. Vlček Jiří, CSc.
Farmaceutická fakulta UK
Akademika Heyrovského 1203/8
50005 Hradec Králové
495-261505
vlcek@faf.cuni.cz

SEKCE - technologie léků
doc. PharmDr. Kubová Kateřina, Ph.D.
FaF - VFU Brno, Ústav technologie léků
Palackého 1-3
61242 Brno
495067580
kubovak@vfu.cz

SEKCE - syntetických léčiv
doc. PharmDr. Hrabálek Alexandr, CSc.
Katedra organické chemie - Faf UK
Heyrovského 1203
50005 Hradec Králové
495-067402
hrabalek@faf.cuni.cz

SEKCE - sociální farmacie
PharmDr. Dočkal Martin
Lékárna Železniční poliklinika
Švihovská 14
30148 Plzeň
377-178208
martin.dockal@apatykar.cz

SEKCE - farmaceutických asistentů

SEKCE - spolek farmaceutů v Praze
Mgr. Dolinská Dagmar
SEKCE - spolek farmaceutů v Praze
Voctářova 2449/5
18000 Praha 8
608881466
dagmar.dolinska@seznam.cz

SEKCE - spolek moravskoslezských farmaceutů v Ostravě
PharmDr. Grodza Pavel
Lékárna Panacea
Jičínská 54
74258 Příbor 1
556-722061
panacea@iol.cz;p.grozda@panacea.cz

SEKCE - spolek farmaceutů v Brně
RNDr. Pacold Vladimír
Lékárna
Masarykova 1
60200 Brno 2
542-211639
uraka@quick.cz

SEKCE - spolek farmaceutů v Hradci Králové
Mgr. Kotlář Jiří
Nemocniční lékárna - FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
495-832127
jiří.kotlar@fnhk.cz

SEKCE - spolek farmaceutů ve Zlíně
Mgr. Skopal Vladimír
Lékárna U Madony
Vodní 56
76701 Kroměříž 1
umadony@seznam.cz