Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká hematologická společnost

Webová stránka: www.hematology.cz

Anglický název: Czech Hematological Association

Latinský název: Societas Haematologica Bohema

Zkratka: ČHS

Časopis: Transfuze a hematologie dnes

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 1331

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018- 2022):
předseda
prof. MUDr. Mayer Jiří, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Jihlavská 20
62500 Brno
tel: 532-233642
mayer.jiri@fnbrno.cz
 
místopředsedové
doc. MUDr. Žák Pavel, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 532-233642
jmayer@fnbrno.cz;jmayer@med.muni.cz
 
doc. MUDr. Čermák, Jaroslav, CSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
12820 Praha 2
tel.: 221-977290, 221-977217
jaroslav.cermak@uhkt.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Starý Jan, DrSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-436400,6401
jan.stary@lfmotol.cuni.cz
 
pokladník
Pavlíková Zdenka
IV. interní hematologická klinika - laboratoř FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832276
zdenka.pavlikova@fnhk.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Papajík Tomáš, CSc.
 
 
 
 
 
 
člen výboru
MUDr. Mikulenková Dana
Morfologicko-cytochemická laboratoř ÚHKT
U Nemocnice 1
12820 Praha 2
tel. 221-977411
Dana.Mikulenkova@uhkt.cz
 
člen výboru
Mgr. Kouřilová Petra
zástupce výboru Sesterské sekce
 
 
 
 
 
člen výboru
prof. MUDr. Doubek Michael, Ph.D.
II. interní klinika FNsP
Jihlavská 20
63900 Brno 39
tel: 532-233562, 514
mdoubek@fnbrno.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
člen výboru
MUDr. Jindra Pavel, Ph.D.
Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.
Na Roudné 123/2012
30100 Plzeň 1
tel: 377-103727
jindra@fnplzen.cz
 
člen výboru
prof. RNDr. Pospíšilová Šárka, Ph.D.
Centrum molekulární biologie a genové terapie FN
Černopolní 9
62100 Brno 25
tel: 532-234622
sarka.pospisilova@fnbrno.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

prof. MUDr. Faber Edgar, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-442877
faber@fnol.cz
 
člen RK
MUDr. Žáčková Daniela
 
 
 
 
 
 
člen RK
prof. MUDr. Ráčil Zdeněk, Ph.D.
Interní hematologická klinika LF MU a FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-233642
zracil@fnbrno.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS: 

1601    SEKCE 16 - laboratorní
  MUDr. Mikulenková Dana
  Morfologicko-cytochemická laboratoř ÚHKT
  U Nemocnice 1
  12820 Praha 2
  221-977411
  Dana.Mikulenkova@uhkt.cz
1602    SEKCE 16 - transplantační
  MUDr. Karas Michal
  Hemato-onkologické oddělení FN
  alej Svobody 80
  30460 Plzeň
  377-103812
  karas@fnplzen.cz
1603    SEKCE 16 - leukemická
  prof. MUDr. Mayer Jiří, CSc.
  Interní hemato-onkologická klinika FN
  Jihlavská 20
  62500 Brno 25
  495-833124
  jmayer@fnbrno.cz
1605    SEKCE 16 - zdravotních laborantů
  Pavlíková Zdenka
  IV. interní hematologická klinika FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495-832276
  pavlikova@fnhk.cz
1608    SEKCE 16 - pracovní skupina dětské hematologie
  prof. MUDr. Starý Jan, DrSc.
  Klinika dětské hematologie a onkologie- FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-436400,6401
  jan.stary@lfmotol.cuni.cz
1609    SEKCE 16 - myelomová
  prof. MUDr. Hájek Roman, CSc.
  Interní hematoonkologická klinika, FN
  Jihlavská 20
  62500 Brno 25
  532-232144
  r.hajek@fnbrno.cz
1610    SEKCE 16 - lymfomová
  prof. MUDr. Trněný Marek, CSc.
  I. interní klinika hematologie 1. LF UK a VFN
  U Nemocnice 2
  12820 Praha 2
  224-962527
  marek.trneny@vfn.cz
1611    SEKCE 16 - MDS
  doc. MUDr. Čermák Jaroslav, CSc.
  ÚHKT
  U Nemocnice 1
  12820 Praha 2
  221-977290
  jaroslav.cermak@uhkt.cz
1612    SEKCE 16 - sesterská
  Bc. Bystřická Eva
  Hemato-onkologické oddělení FN
  alej Svobody 80
  30460 Plzeň
  377-103722
  bystricka@fnplzen.cz
1613    SEKCE 16 - CLL
  doc. MUDr. Smolej Lukáš, Ph.D.
  IV. interní hematologická klinika FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495-834688
  lukas.smolej@fnhk.cz
1614    SEKCE 16 - myeloproliferativních onemocnění
  MUDr. Schwarz Jiří, CSc.
  ÚHKT
  U Nemocnice 1
  12800 Praha 28
  221-977277
  jiri.schwarz@uhkt.cz
1615    SEKCE 16 - pro imunitní cytopenie
  doc. MUDr. Kozák Tomáš, Ph.D. MBA
  Interní hematologická klinika FNKV
  Šrobárova 50
  10034 Praha 10
  267-162292
  tomas.kozak@fnkv.cz