Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Webová stránka: www.csarim.cz

Anglický název: Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Latinský název: Societas Bohema Anestesiologiae, Resuscitationi et Medicinae Intensivae Colendis 

Zkratka: ČSARIM

Časopis: Anesteziologie a intenzivní medicína

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Počet členů společnosti: 1046

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2018):

předseda
prof. MUDr. Cvachovec Karel, CSc. MBA
KAR 2. LF UK a IPVZ FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-435412
karel.cvachovec@fnmotol.cz

místopředseda
MUDr. Herold Ivan, CSc.
ARO, Oblastní nemocnice
tř. V. Klementa 147
29350 Mladá Boleslav
tel: 326-742301
ivan.herold@onmb.cz

místopředseda
prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D. FCCM
Klinika anesteziologie, Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a, Severní terasa
40011 Ústí nad Labem 11
tel: 477-112202
vladimir.cerny@kzcr.eu; cernyvla1960@gmail.com

vědecký sekretář
prof. MUDr. Ševčík Pavel, CSc.
KARIM FN
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 597-372701
pavel.sevcik@fno.cz

pokladník
MUDr. Mixa Vladimír, Ph.D.
KARIM FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-435481
vladimir.mixa@fnmotol.cz

člen výboru
MUDr. Horáček Michal
KAR FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-431111
michal.horacek@fnmotol.cz

člen výboru
doc. MUDr. Michálek Pavel, Ph.D.
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962248
pavel.michalek@vfn.cz

člen výboru
doc. MUDr. Chytra Ivan, CSc.
KAR FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-104384
chytra@fnplzen.cz

člen výboru
MUDr. Dostál Pavel, Ph.D., MBA
KAR FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832828,798
dostal@fnhk.cz

člen výboru
doc. MUDr. Balík Martin, Ph.D.
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224962243
martin.balik@vfn.cz

člen výboru
prim. MUDr. Šturma Jan, CSc.
KAR FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-162461
sturma@fnkv.cz

člen výboru
doc. MUDr. Drábková Jarmila, CSc.
DIP FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-436750
jarmila.drabkova@fnmotol.cz

člen výboru
doc. MUDr. Adamus Milan, Ph.D., MBA
KAR FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443579
milan.adamus@fnol.cz

člen výboru
MUDr. Nalos Daniel, CSc.
KAR, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A
40113 Ústí nad Labem
tel: 477-112200
daniel.nalos@kzcr.eu

člen výboru
doc. MUDr. Štourač Petr, Ph.D.
KARIM FN
Jihlavská 20
62500 Brno 25
tel: 532-232825
petr.stourac@gmail.com

Revizní komise:

předseda RK
doc. MUDr. Kasal Eduard, CSc.
ARK FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-103111
kasal@fnplzen.cz

člen RK
prim. MUDr. Kozlík Pavel
ARO, Masarykova nemocnice
Dukelských hrdinů 200
26901 Rakovník
tel: 313 525 421
kozlik@nemorako.cz

člen RK
prof. MUDr. Pachl Jan, CSc.
KAR FNKV
Šrobárova 1150/50
10034 Praha 10
tel: 267-162451
pachl@fnkv.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na předsedy sekcí:

SEKCE - intenzivní medicína
prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D. FCCM
Klinika anesteziologie, Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a, Severní terasa
40011 Ústí nad Labem 11
477-112202
vladimir.cerny@kzcr.eu; cernyvla1960@gmail.com

SEKCE - dětské anestézie a intenzivní medicíny
MUDr. Mixa Vladimír, Ph.D.
KARIM FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
224-435481
vmxa@volny.cz; vladimir.mixa@fnmotol.cz

SEKCE - regionální anestezie
MUDr. Nalos Daniel, CSc.
KAR, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12A
40113 Ústí nad Labem
477-112200
daniel.nalos@kzcr.eu

SEKCE - ultrazvukových metod
doc. MUDr. Balík Martin, Ph.D.
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
224962243
martin.balik@vfn.cz;martin.balik@post.cz

SEKCE - porodnické anestezie a analgezie
MUDr. Bláha Jan, Ph.D.
KARIM 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
224-967126
jan.blaha@lf1.cuni.cz;spaa@csarim.cz