Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost hygieny a komunitní medicíny

Webová stránka: www.spolecnost-hygieny.cz

Anglický název: Society of Environmental and Community Health

Latinský název: Societas Hygienae et Valetudini Publicae Procurandis 

Zkratka: SHKM

Časopis: Hygiena

Vydavatel časopisu: SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 109

 

Členové výbor společnosti a revizní komise (volební období 2014 - 2018):

předseda
doc. MUDr. Dlouhý Pavel, Ph.D.
Ústav výživy 3. LF UK
Ruská 87
10000 Praha 10
tel: 267-102621
pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz

místopředseda
MUDr. Kožíšek František, CSc.
Centrum zdraví a životního prostředí SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 267-082302
frantisek.kozisek@szu.cz

místopředseda
doc. MUDr. Müllerová Dana, Ph.D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK
Lidická 4
30166 Plzeň
tel: 377-593194
Dana.Mullerova@lfp.cuni.cz

vědecký sekretář
prof. Ing. Fiala Zdeněk, CSc.
Ústav hygieny a preventivního lékařství LF UK
Šimkova 870
50001 Hradec Králové
tel: 495-816244
fiala@lfhk.cuni.cz

pokladník
MUDr. Kernová Věra
Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 267-082493
krenova@szu.cz

člen výboru
MUDr. Valenta Vladimír, Ph.D.
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR
Palackého náměstí 4
12801 Praha 2
tel: 224-971111
vladimir.valenta@mzcr.cz

člen výboru
MUDr. Rážová Jarmila, Ph.D.
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR
Palackého nám. 4
12801 Praha 2
tel: 224-971111
jarmila.razova@mzcr.cz; jarmila.razova@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Wasserbauer Stanislav
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR
Palackého nám. 4
12801 Praha 2
tel: 224-971111
stanislav.wasserbauer@mzcr.cz

Revizní komise:

předseda RK
doc. MUDr. Kříž Jaroslav
tel: 606-824446
jarkriz@volny.cz

člen RK
MUDr. Kazmarová Helena
Centrum zdraví a životního prostředí SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 267-082555
kazmarova@szu.cz

člen RK
doc. MUDr. Kollárová Helena, Ph.D.
Ústav preventivního lékařství LF UP
Hněvotínská 3
77900 Olomouc 9
tel: 585-632653
helena.kollarova@upol.cz

 

Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

SEKCE - podpora zdraví

    MUDr. Wasserbauer Stanislav
    Státní zdravotní ústav
    Šrobárova 48
    10042 Praha 10
    tel: 608-569557
    wasserbauer@szu.cz

SEKCE - hygiena životního prostředí

    MUDr. Havel Bohumil
    KHS Pardubického kraje
    Polní 2
    56802 Svitavy 2
    bohumil.havel@khspce.cz

SEKCE - podpora zdraví dětí a mládeže

    MUDr. Kernová Věra
    Státní zdravotní ústav
    Šrobárova 48
    10042 Praha 10
    tel: 267-082493
    krenova@szu.cz

SEKCE - hygiena výživy

    MUDr. Ševčík Jan
    KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
    Wolkerova 3 a 4
    41501 Teplice 1
    tel: 475-211975
    sekretar@khsusti.cz;jan@jansevcik.cz