Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

Webová stránka: www.cshlm.cz

Anglický Název: Czech Society of Hyperbaric and Aviation Medicine

Latinský název: Societas Bohema Medicinae Hyperbaricae Aeronauticaeque Colendae

Zkratka: ČSHLM

Počet členů společnosti: 101

 


Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2018):

předseda

MUDr. Hájek Michal
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice
Nemocniční 20
72880 Ostrava
tel: 596-192483
michalhajek@email.cz
 
místopředseda
MUDr. Sázel Miloš, CSc.
Oddělení bezpečnosti letů, Ústav leteckého zdravotnictví
Generála Píky 1
16000 Praha 6
tel: 973-208139
milos.sazel@seznam.cz
 
místopředseda/vědecký sekretář
prof. MUDr. Pudil Radek, Ph.D.
I. interní kardiologická klinika LF UK a FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-834786
radek.pudil@fnhk.cz
 
místopředseda
PhDr. Klugar Miloslav, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz LF MU
Kamenice 753/5
62500 Brno
tel: 549-493826
mklugar@gmail.com
 
pokladník
Mgr. Maršálková Jana
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice
Nemocniční 20
72880 Ostrava
tel: 596-192483
janamarsalkova@email.cz
 
člen výboru
MUDr. Kriška Peter
ALMEDEA s.r.o., Hyperbarická oxygenoterapie
Mezní 19
40001 Ústí nad Labem 1
tel: 417-533678
almedea@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Macura Pavel
Ambulance potápěčské medicíny
K. H. Máchy 592
50002 Hradec Králové 2
tel: 495-512959
pavel.macura@wnet.cz
 
člen výboru
MUDr. Novotný Štěpán
Kübeck s.r.o.
Vančurova 1548
27201 Kladno 1
tel: 312-60 61 46
step.novotny@vol.cz
 
člen výboru
MUDr. Zub David
HBOT - Rehabilitační ústav Hostinné
Husitská 352
54371 Hostinné
tel: 499-404848
zub@gehostinne.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Hrnčíř Evžen, CSc. MBA
Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-162810
evzen.hrncir@fnkv.cz;hrncir@fnkv.cz
 
člen výboru
MUDr. Skoumal David
Ambulance praktického lékaře
Sládkova 27
70200 Ostrava 2
tel: 595-693035
david.tek@quick.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

Jungmann Pavel
Ambulance hyperbarické oxygenoterapie
J. E. Purkyně 270/5
43401 Most 1
tel: 476-172265
info@polytech.cz
 
člen RK
MUDr. Krišková Zdeňka
ALMEDEA s.r.o., Hyperbarická oxygenoterapie
Mezní 19
40001 Ústí nad Labem 1
tel:
almedea@centrum.cz
 
člen RK
Vitoušková Alena
Rehabilitační ústav Hostinné – HBOT
Husitská 352
54371 Hostinné
tel: 499-404848
vitouskova@seznam.cz