Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost klinické cytologie

Webová stránka: www.cyt.cz

Anglický název: Czech Society of Clinical Cytology

Latinský název: Societas Cytologiae Clinicae Colendae

Zkratka: SKC

Počet členů společnosti: 178

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2014 - 2018):

předseda

MUDr. Beková Alena, M.I.A.C.
CGOP, s.r.o.
Vocelova 603/5
12000 Praha 2
tel: 224-919472
bekova@cgop.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Dušková Jaroslava, CSc. F.I.A.C
Ústav patologie 1. LF UK a VFN
Studničkova 2
12800 Praha 28
tel: 224-968688
jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz
 
pokladník
Mgr. Večerková Irena
Sanatorium Helios,s.r.o.
Štefánikova 81/12
60200 Brno 2
tel: 549-523211
vecerkova@damier.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Adam Pavel, CSc.
Laboratoř pro likvorologii, Neurologická klinika
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 220-612349
pavel.adam@atlas.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Horáček Jaroslav, CSc.
Ústav patologické anatomie, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita
Syllabova 19
70300 Ostrava
tel: 595-781636, 630
Jaroslav.Horacek@osu.cz
 
člen výboru
MUDr. Dvořáček Čestmír
Cytogyn, s.r.o.
Kutuzovova 7
70300 Ostrava 3
tel: 595-952760
cytogyn@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Kerekes Zoltán, M.I.A.C.
Patologie Litomyšl s.r.o.
J. E. Purkyně 652
57014 Litomyšl
tel: 461-612574
svojanovska@patlm.cz
 
člen výboru
MUDr. Svobodová Eva
Gynekologická ordinace
Školní 146
26101 Příbram 1
tel: 318-628219
svobodovacygy@volny.cz;cygysro@seznam.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Měřička Otakar, CSc.
I. klinika TRN VFN a 1. LF UK
Karlovo nám. 32
12111 Praha 2
tel: 224-969347
otamericka@centrum.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Šnorek Václav
Odd. plicní a TBC, Nemocnice
B. Němcové 54
37001 České Budějovice 1
tel: 387-876123
snorekv@gmail.com
 
člen výboru
MUDr. Pumpr Pavel
Gyn-Cyt,s.r.o.
U Nemocnice 380/III
37738 Jindřichův Hradec
tel: 384-376412
cyto.pumpr@quick.cz
 
člen výboru
Svojanovská Zdeňka
Patologie Litomyšl, s.r.o.
J. E. Purkyně 652
57001 Litomyšl
tel: 461-612574
svojanovska@patlm.cz
 
člen výboru
Jandová Eva
Centrum gynekologicko-onkologické prevence
Vocelova 603/5
12000 Praha 2
tel: 224-919474
evinajandova@centrum.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Dvořáčková Jana, Ph.D. M.I.A.C.
CGB laboratoř, s.r.o
UP FNO
70300 Ostrava 3
tel: 597-372301
jana.dvorackova@fno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 585-853560
vitezslav.kolek@fnol.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

RNDr. Ondruš Jiří, P.M.I.A.C.
CHODLAB,a.s.
Kutuzovova 7/261
70300 Ostrava 3
tel: 596-745984
jiri.ondrus@chodlab.cz
 
člen RK
MUDr. Ondič Ondrej, F.I.A.C.
Bioptická laboratoř, Medimarket s.r.o.
Mikulášské nám. 4
32600 Plzeň 26
tel: 377-320667
ondic@medima.cz
 
člen RK
MUDr. Sobek Ondřej, CSc.
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii
Sokolovská 304
19000 Praha 9
tel: 266-006118
ondrej.sobek@likvor.cz