Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Odborné společnosti a spolky | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neonatologická společnost

 • WWW stránky společnosti: www.neonatology.cz
 • Anglický název: Czech Neonatology Society
 • Počet členů společnosti: 321
 • Časopis: Neonatologické listy
  Vydavatel časopisu: FN Motol
  Perioda zasílání: 3x ročně

Počet členů společnosti: 325

 • Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období od 2012):

  předseda
  prim. MUDr. Kantor Lumír, Ph.D.
  Novorozenecké odd., FN
  I.P.Pavlova 6
  77520 Olomouc
  tel: 558-442791
  lumir.kantor@fnol.cz

  místopředseda
  prim. MUDr. Čihař Martin
  Neonatologické odd. FN Na Bulovce
  Budínova 2
  18000 Praha 8
  tel: 266-088347
  martin.cihar@bulovka.cz

  vědecký sekretář
  doc. MUDr. Dort Jiří, Ph.D.
  Neonatologické odd., FN
  Alej Svobody 80
  30460 Plzeň
  tel: 377 105 498, 377 105 681
  dortj@fnplzen.cz

  člen výboru
  MUDr. Borek Ivo
  Porodnice, FN
  Obilní trh 11
  60200 Brno
  tel: 542-522422
  iborek@fnbrno.cz;rosinova@fnbrno.cz;rosinova@fnbrn.cz

  člen výboru
  prim. MUDr. Biolek Jiří
  Dětské a dorostové odd., Nemocnice
  J.E.Purkyně 270
  43401 Most 1
  tel: 476-173486
  jiri.biolek@kzcr.eu

  člen výboru
  doc. MUDr. Zoban Petr, CSc.
  Novorozenecké odd.,  FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  tel: 224-432101
  petr.zoban@lfmotol.cuni.cz

  člen výboru
  doc. MUDr. Kokštein Zdeněk, CSc.
  Dětská klinika, FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  tel: 495-832342
  kokstein@lfhk.cuni.cz

  člen výboru
  prof. MUDr. Plavka Richard, CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN
  Apolinářská 18
  12800 Praha 28
  tel: 224-967478
  plavka@mbox.vol.cz;richard.plavka@vfn.cz

  člen výboru
  MUDr. Liška Karel
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a  VFN
  Apolinářská 18
  12800 Praha 28
  kliska@vfn.cz

  člen výboru
  MUDr. Mydlilová Anna
  FTN-pavilon U
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  mydlilov@ftn.cz

  člen výboru
  doc. MUDr. Straňák Zbyněk, CSc. MBA
  Novorozenecké odd.,  ÚPMD
  Podolské nábřeží 157
  14710 Praha 4
  tel: 296-511806
  z.stranak@seznam.cz

  člen výboru
  MUDr. Macko Jozef
  Baťova nemocnice
  Havlíčkovo nábř.600
  76275 Zlín
  macko@bnzlin.cz

  předseda RK
  MUDr. Hanzl Milan, Ph.D.
  Neonatologické odd.-Nemocnice
  B.Němcové 54
  37001 České Budějovice 1
  tel: 387-875700
  hanzl@nemcb.cz

  člen RK
  doc. MUDr. Janota Jan, Ph.D.
  FTN
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  jan.janota@ftn.cz

  člen RK
  MUDr. Poláčková Renáta
  Odd.neonatologie, FN
  17.listopadu 1790
  70852 Ostrava - Poruba
  tel: 597-371404
  renata.polackova@fno.cz


Zobrazit vše