Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Odborné společnosti a spolky | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká neonatologická společnost

 • WWW stránky společnosti: www.neonatology.cz
 • Počet členů společnosti: 321
 • Výbor společnosti:

  předseda:
  MUDr. Kantor Lumír Ph.D.
  Novorozenecké odd. - FN
  I.P.Pavlova 6
  775 20 Olomouc
  tel: 558-442791
  e-mail: lumir.kantor@fnol.cz

  místopředseda:
  MUDr. Čihař Martin
  Neonatologické odd. FN Na Bulovce
  Budínova 2
  180 00 Praha 8
  tel: 266-088347
  e-mail: martin.cihar@bulovka.cz

  vědecký sekretář:
  Doc. MUDr. Dort Jiří Ph.D.
  Neonatologické odd. FN
  Alej Svobody 80
  304 60 Plzeň
  tel: 377-105701
  e-mail: dortj@fnplzen.cz

  členové výboru:
  MUDr. Borek Ivo
  Porodnice - FN
  Obilní trh 11
  602 00 Brno
  tel: 542-522422
  e-mail: iborek@fnbrno.cz; rosinova@fnbrno.cz; rosinova@fnbrn.cz

  prim. MUDr. Biolek Jiří
  Dětské a dorostové odd. - Nemocnice
  J.E.Purkyně 270
  434 64 Most 1
  tel: 476-173486
  e-mail: biolek.jiri@nspm.cz

  Doc. MUDr. Zoban Petr CSc.
  Novorozenecké odd. - FNM
  V Úvalu 84
  150 06 Praha 5 - Motol
  tel: 224-432101
  e-mail: petr.zoban@lfmotol.cuni.CZ

  Doc. MUDr. Kokštein Zdeněk
  Dětská klinika- FN
  500 05 Hradec Králové
  tel: 495-832342
  e-mail: kokstein@lfhk.cuni.cz

  prof. MUDr. Plavka Richard CSc.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK - VFN
  Apolinářská 18
  128 00 Praha 28
  tel: 224-967478
  e-mail: plavka@mbox.vol.cz richard.plavka@vfn.cz

  MUDr. Liška Karel
  Gynekologicko-porodnická klinika - VFN
  Apolinářská 18
  128 00 Praha 28
  e-mail: k.liska@vfn.cz

  MUDr. Mydlilová Anna
  FTN-pavilon U
  Vídeňská 800
  1405 9 Praha 4 - Krč
  e-mail: mydlilov@ftn.cz

  Doc. MUDr. Straňák Zbyněk CSc. MBA
  Novorozenecké odd. - ÚPMD
  Podolské nábřeží 157
  147 10 Praha 4
  tel: 296-511806
  e-mail: z.stranak@seznam.cz

  MUDr. Macko Jozef
  BN Zlín
  Havlíčkovo nábř. 600
  762 75 Zlín
  e-mail: macko@bnzlin.cz

  předseda RK
  MUDr. Hanzl Milan Ph.D.
  Neonatologické odd.-Nemocnice
  B.Němcové 54
  370 01 České Budějovice 1
  tel: 387-875700-1
  e-mail: hanzl@nemcb.cz

  člen RK
  Doc. MUDr. Janota Jan Ph.D.
  Thomayerova nemocnice
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  e-mail: jan.janota@ftn.cz

  MUDr. Poláčková Renáta
  Odd.neonatologie-FN
  17.listopadu 1790
  708 52 Ostrava - Poruba
  tel: 597-371404
  e-mail: renata.polackova@fno.cz


Zobrazit vše