Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Odborné společnosti a spolky | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

webová stránka: www.otorinolaryngologie.cz

Anglický název: Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery

Zkratka: ČSORLCHHK

Časopis: Otorinolaryngologie a foniatrie

Vydavatel časopisu:NTO ČLS JEP

Perioda zasílání:4x ročně

Počet členů společnosti: 915

 • Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2012 - 2015):

  předseda
  prof. MUDr. Chrobok Viktor CSc. Ph.D.
  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  tel: 495-832464
  chrobok@fnhk.cz

  místopředsedové
  prof. MUDr. Betka Jan DrSc.
  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  tel: 224-434300,1
  jan.betka@fnmotol.cz

  Doc. MUDr. Lejska Mojmír CSc. MBA
  AUDIO-FON centrum, s.r.o.
  Obilní trh 4
  60200 Brno 2
  tel: 541-246598
  mojmirle@volny.cz

  prof. MUDr. Kostřica Rom CSc.
  KOChHK, FNUSA
  Pekařská 53
  65691 Brno
  tel: 543-182922
  rom.kostrica@fnusa.cz

  vědecký sekretář
  prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA
  ORL klinika- FNO
  17. listopadu 1790
  70852 Ostrava - Poruba
  tel: 597-375801
  pavel.kominek@fno.cz

  pokladník

  MUDr. Kunt Josef
  Ambulance ušní, nosní, krční
  Nádražní 706
  39701 Písek 1
  tel: 382-219094
  josefkunt@seznam.cz

  členové výboru
  MUDr. Plhoň František
  ORL ordinace
  Teplická 371/72
  40502 Děčín IV, Podmokly
  tel: 412-531295
  fplhon@seznam.cz

  MUDr. Vydrová Jitka
  Hlasové a sluchové centrum
  Španělská 4
  12000 Praha 2
  tel: 733-329365
  vydrova@medico.cz

  MUDr. Moravec Tomáš
  Ordinace odborného specialisty ušního, nosního a krčního lékařství
  Nádražní 548
  53901 Hlinsko v Čechách 1
  tel: 469-314630
  rtmoravcovi@seznam.cz

  prof. MUDr. Šlapák Ivo CSc.
  Klinika dětské ORL LF MU a FN
  černopolní 9
  60200 Brno 2
  tel: 532-234440
  islapak@med.muni.cz
 • Revizní komise:

  předseda RK

  MUDr. Rosická Helena
  ORL ordinace pro děti a dospělé
  Hostinského 1533/4
  15500 Praha 515
  tel: 235-513692
  rosicka.orl@volny.cz

  členové RK:
  prim. MUDr. Kracík Martin
  Odd. ORL, Oblastní nemocnice
  Bolzanova 512
  50601 Jičín
  tel: 493-582321
  martin.kracik@nemjc.cz

  prim. MUDr. Lenert Richard, Ph.D.
  ORL oddělení, Slezská nemocnice
  Olomoucká 86
  74679 Opava
  tel: 553-766360
  richard.lenert@nemocnice.opava.cz
 • Seznam sekcí a kontaktů předsedů OS:

  SEKCE - laryngologická
  doc. MUDr. Slípka Jaroslav, CSc.
  ORL klinika FN
  E. Beneše 13
  30599 Plzeň
  377-402248
  slipka@fnplzen.cz

  SEKCE 32 - mladých ORL
  MUDr. Černý Michal, Ph.D.
  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - KN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495-832173
  michal.cerny@lfhk.cuni.cz

  SEKCE 32 - onkologická
  doc. MUDr. Klozar Jan, CSc.
  ORL klinika - FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-434301
  jan.klozar@lfmotol.cuni.cz

  SEKCE 32 - endokrinochirurgická
  prof. MUDr. Astl Jaromír, CSc.
  přednosta kliniky ORL - ÚVN
  U Vojenské nemocnice 1200
  16902 Praha 6
  973203161
  jaromir.astl@uvn.cz; jaromir.astl@seznam.cz

  SEKCE 32 - rinologická
  MUDr. Svoboda Milan
  ORL, Vojenská nemocnice
  37004 České Budějovice
  038/822-42208
  svoboda@nemcb.cz

  SEKCE 32 - otoneurologická
  doc. MUDr. Hahn Aleš, CSc.
  ORL odd. - 3.LF UK a FNKV
  Šrobárova 50
  10034 Praha 10
  267-168525
  ales.hahn@fnkv.cz

  SEKCE 32 - chirurgie lební baze
  MUDr. Chovanec Martin, Ph.D.
  Klinika ORL FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-434394
  martin.chovanec@lf1.cuni.cz

  SEKCE 32 - dětské ORL
  prof. MUDr. Šlapák Ivo, CSc.
  Klinika dětské ORL LF MU a FN
  černopolní 9
  60200 Brno 2
  532-234440
  islapak@fnbrno.cz

  SEKCE 32 - foniatrická
  MUDr. Dršata Jakub, Ph.D.
  FN ORL klin.
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495-833126
  jakub.drsata@fnhk.cz

  SEKCE 32 - ambulantních ORL lékařů
  MUDr. Vydrová Jitka
  Hlasové a sluchové centrum
  Španělská 4
  12000 Praha 2
  733-329365
  vydrova@medico.cz

  SEKCE 32 - lůžkových oddělení
  prim. MUDr. Kraus Jaroslav, MBA
  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice Středočeského kraje
  Máchova 400
  25601 Benešov
  317-756395
  jarkraus@post.cz; jaroslav.kraus@hospital-bn.cz

  SEKCE 32 - otologická
  MUDr. Skřivan Jiří, CSc.
  ORL klinika FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-434301
  jiri.skrivan@fnmotol.cz


Zobrazit vše