Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Odborné společnosti a spolky | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Webová stránka: www.otorinolaryngologie.cz

Anglický název: Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery

Zkratka: ORL

Časopis: Otorinolaryngologie a foniatrie
Vydavatel časopisu: NTS ČLS JEP
Perioda zasílání: 4x ročně

Počet členů společnosti: 837

 • Výbor společnosti:

  předseda
  prof. MUDr. Chrobok Viktor CSc. Ph.D.
  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  tel: 495-832464
  chrobok@fnhk.cz

  místopředsedové
  prof. MUDr. Betka Jan DrSc.
  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  tel: 224-434300,1
  jan.betka@fnmotol.cz

  Doc. MUDr. Lejska Mojmír CSc. MBA
  AUDIO-FON centrum, s.r.o.
  Obilní trh 4
  60200 Brno 2
  tel: 541-246598
  mojmirle@volny.cz

  prof. MUDr. Kostřica Rom CSc.
  KOChHK, FNUSA
  Pekařská 53
  65691 Brno
  tel: 543-182922
  rom.kostrica@fnusa.cz

  vědecký sekretář
  prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA
  ORL klinika- FNO
  17. listopadu 1790
  70852 Ostrava - Poruba
  tel: 597-375801
  pavel.kominek@fno.cz

  pokladník

  MUDr. Kunt Josef
  Ambulance ušní, nosní, krční
  Nádražní 706
  39701 Písek 1
  tel: 382-219094
  josefkunt@seznam.cz

  členové výboru
  MUDr. Plhoň František
  ORL ordinace
  Teplická 371/72
  40502 Děčín IV, Podmokly
  tel: 412-531295
  fplhon@seznam.cz

  MUDr. Vydrová Jitka
  Hlasové a sluchové centrum
  Španělská 4
  12000 Praha 2
  tel: 733-329365
  vydrova@medico.cz

  MUDr. Moravec Tomáš
  Ordinace odborného specialisty ušního, nosního a krčního lékařství
  Nádražní 548
  53901 Hlinsko v Čechách 1
  tel: 469-314630
  rtmoravcovi@seznam.cz

  prof. MUDr. Šlapák Ivo CSc.
  Klinika dětské ORL LF MU a FN
  černopolní 9
  60200 Brno 2
  tel: 532-234440
  islapak@med.muni.cz
 • Revizní komise:

  předseda

  Doc. MUDr. Slípka Jaroslav CSc.
  ORL klinika, FN
  E. Beneše 13
  30599 Plzeň
  tel: 377-402248
  slipka@fnplzen.cz

  členové RK
  prim. MUDr. Kracík Martin
  Nemocnice odd.ORL
  Bolzanova 512
  50601 Jičín
  tel: 0433/413

  MUDr. Rosická Helena
  ORL ordinace pro děti a dospělé
  Hostinského 1533/4
  15500 Praha 515
  tel: 235-513692
  rosicka.orl@volny.cz
 • Seznam sekcí a kontaktů předsedů OS:

  SEKCE - laryngologická

      Doc. MUDr. Slípka Jaroslav CSc.
      ORL klinika, FN
      E. Beneše 13
      30599 Plzeň
      tel: 377-402248
      slipka@fnplzen.cz

  SEKCE - mladých ORL
     MUDr. Černý Michal, Ph.D.
     Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové
     Sokolská 581
     500 05 Hradec Králové
     tel: 495 832 464
     michal.cerny@lfhk.cuni.cz

  SEKCE - onkologická

      Doc. MUDr. Klozar Jan CSc.
      ORL klinika - FNM
      V Úvalu 84
      15006 Praha 5 - Motol
      tel: 224-434301
      jan.klozar@lfmotol.cuni.cz

  SEKCE - endokrinochirurgická
      prof. MUDr. Astl Jaromír CSc.
      Klinika ORL - FNM
      V Úvalu 84
      15006 Praha 5 - Motol
      tel: 224-434394
      jaromir.astl@fnmotol.cz;jaromir.astl@seznam.cz

  SEKCE - rinologická
      Doc. MUDr. Vokurka Jan CSc.
      Department of Otolaryngology
      Norrlands University Hospital
      tel: 224-432601
      vokurka.orl@seznam.cz

  SEKCE - otoneurologická
      prof. MUDr. Novotný Miroslav CSc.
      KoChHK FNUSA
      Pekařská 53
      62500 Brno 25
      tel: 543-192954

  SEKCE - lební baze
      prim. MUDr. Voldřich Zdeněk DrSc.
      ORL klinika ÚVN
      U Vojenské nemocnice 1200
      16902 Praha 6
      tel: 973-203176
      zdenek.voldrich@uvn.cz

  SEKCE - dětské ORL

  SEKCE - foniatrická
      Doc. MUDr. Dlouhá Olga CSc.
      Foniatrická klinika
      Žitná 24
      12000 Praha 2
      tel: 224-964918,31
      olga.dlouha@lf1.cuni.cz

  SEKCE - ambulantních ORL lékařů
      Doc. MUDr. Lejska Mojmír CSc. MBA
      AUDIO-FON centrum, s.r.o.
      Obilní trh 4
      60200 Brno 2
      tel: 541-246598
      mojmirle@volny.cz

  SEKCE - ekonomická a vztahů s pojišťovnami
      MUDr. Vydrová Jitka
      Hlasové a sluchové centrum
      Španělská 4
      12000 Praha 2
      tel: 733-329365
      vydrova@medico.cz

  SEKCE - otologická

      MUDr. Skřivan Jiří CSc.
      ORL klinika FNM
      V Úvalu 84
      15006 Praha 5 - Motol
      tel: 224-434301
      jiri.skrivan@fnmotol.cz


Zobrazit vše