Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Odborné společnosti a spolky | Společnosti ČLS JEP

Česká vakcinologická společnost

  • Anglický název: Czech Vaccination Society

Počet členů společnosti: 120

  • Výbor společnosti:

    předseda
    prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
    Fakultní nemocnice
    Sokolská 581
    50005 Hradec Králové
    tel: 495-832350
    e-mail: prymula@fnhk.cz

    místopředseda

    MUDr. Hana Cabrnochová
    Praktický lékař pro děti a dorost
    Libušská 183/49
    14200 Praha 411
    tel: 244-472734
    e-mail: hana@cabrnoch.cz; centrum@detskylekar.cz

    vědecký sekretář
    doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
    Fakulta vojenského zdravotnictví
    Třebešská 1575
    50001 Hradec Králové
    tel: 973-253128
    e-mail: chlibek@pmfhk.cz

    členové výboru
    MUDr. Pavla Křížová, CSc.
    CLČ/OML - SZÚ
    Šrobárova 48
    10042 Praha 10
    tel: 267-082259
    e-mail: pavla.krizova@szu.cz

    MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
    Odbor epidemiologie infekčních činností SZÚ
    Šrobárova 48
    10042 Praha 10
    tel: 267-082891
    e-mail: jkyncl@szu.cz

    doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
    I.Infekční klinika 2.LF UK, FN Na Bulovce
    Budínova 2
    18081 Praha 8
    tel: 283-840517
    e-mail: maresovv@email.cz; vilma.maresova@lfmotol.cuni.cz; Vilma.Maresova@fnb.cz

    MUDr. Jitka Škovránková
    Dětská poliklinika-očkovací amb. FN
    V Úvalu 84
    15006 Praha 5 - Motol
    tel: 224-433810
    e-mail: jitka.skovrankova@fnmotol.cz

    prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
    Universita obrany - VFZ
    Třebešská ul.1575
    50001 Hradec Králové
    tel: 973-253128
    e-mail: splino@pmfhk.cz
  • Revizní komise:

    předseda

    JUDr. Jindřich Janouch
    Fakulta vojenského zdravotnictví
    Třebešská 1575
    50001 Hradec Králové
    tel: 973-253103
    e-mail: janouch@pmfhk.cz

    členové RK
    MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.
    MZ ČR
    Palackého 4
    12801 Praha 2
    e-mail: Jozef.Dlhy@mzcr.cz

    MUDr. Štefan Hrunka
    PLDD
    Pernštýnská 127/I
    50351 Chlumec n/Cidlinou
    tel: 495-485403
    e-mail: hrunka@seznam.cz


Zobrazit vše