Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Odborné společnosti a spolky | Společnosti ČLS JEP

Česká vakcinologická společnost

 • Anglický název: Czech Vaccination Society

Počet členů společnosti: 120

 • Výbor společnosti:

  předseda
  prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
  Fakultní nemocnice
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  tel: 495-832350
  e-mail: prymula@fnhk.cz

  místopředseda

  MUDr. Hana Cabrnochová
  Praktický lékař pro děti a dorost
  Libušská 183/49
  14200 Praha 411
  tel: 244-472734
  e-mail: hana@cabrnoch.cz; centrum@detskylekar.cz

  vědecký sekretář
  doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
  Fakulta vojenského zdravotnictví
  Třebešská 1575
  50001 Hradec Králové
  tel: 973-253128
  e-mail: chlibek@pmfhk.cz

  členové výboru
  MUDr. Pavla Křížová, CSc.
  CLČ/OML - SZÚ
  Šrobárova 48
  10042 Praha 10
  tel: 267-082259
  e-mail: pavla.krizova@szu.cz

  MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
  Odbor epidemiologie infekčních činností SZÚ
  Šrobárova 48
  10042 Praha 10
  tel: 267-082891
  e-mail: jkyncl@szu.cz

  doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
  I.Infekční klinika 2.LF UK, FN Na Bulovce
  Budínova 2
  18081 Praha 8
  tel: 283-840517
  e-mail: maresovv@email.cz; vilma.maresova@lfmotol.cuni.cz; Vilma.Maresova@fnb.cz

  MUDr. Jitka Škovránková
  Dětská poliklinika-očkovací amb. FN
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  tel: 224-433810
  e-mail: jitka.skovrankova@fnmotol.cz

  prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
  Universita obrany - VFZ
  Třebešská ul.1575
  50001 Hradec Králové
  tel: 973-253128
  e-mail: splino@pmfhk.cz
 • Revizní komise:

  předseda

  JUDr. Jindřich Janouch
  Fakulta vojenského zdravotnictví
  Třebešská 1575
  50001 Hradec Králové
  tel: 973-253103
  e-mail: janouch@pmfhk.cz

  členové RK
  MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.
  MZ ČR
  Palackého 4
  12801 Praha 2
  e-mail: Jozef.Dlhy@mzcr.cz

  MUDr. Štefan Hrunka
  PLDD
  Pernštýnská 127/I
  50351 Chlumec n/Cidlinou
  tel: 495-485403
  e-mail: hrunka@seznam.cz


Zobrazit vše