Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Odborné společnosti a spolky | Společnosti ČLS JEP

Společnost všeobecného lékařství

Webová stránka: www.svl.cz

Anglický název: Society of General Practice

Zkratka: SVL

Časopis: Practicus
Vydavatel časopisu: SVL
Perioda zasílání: 10x ročně

Počet členů společnosti: 4512

 • Výbor společnosti:

  předseda
  Doc. MUDr. Býma Svatopluk CSc.
  Ústav sociálního lékařství LF UK
  Šimkova 870
  50038 Hradec Králové
  tel: 973-253107
  byma@lfhk.cuni.cz

  místopředsedkyně

  MUDr. Laňková Jaroslava
  Palackého 75
  39470 Kamenice nad Lipou
  tel: 565-432238
  lankova@svl.cz

  místopředseda
  MUDr. Herber Otto
  Ordinace praktického lékaře pro dospělé
  Nerudova 686
  27801 Kralupy nad Vltavou 1
  tel: 315-721771
  ordinace.herber@tiscali.cz; o.herber@tiscali.cz

  vědecký sekretář
  Doc. MUDr. Seifert Bohumil Ph.D.
  Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK
  Albertov 7
  12000 Praha 2
  tel: 224-917479
  seifert@terminal.cz;bohumil.seifert@svl.cz

  pokladník
  MUDr. Brejník Pavel
  Čermákova 1987
  27201 Kladno 1
  tel: 312-248651
  brejnik@sendme.cz

  členové výboru

  MUDr. Moravčíková Dana
  Janského 24
  77900 Olomouc
  tel: 585-417927
  dana.moravcikova@atlas.cz

  MUDr. Mgr. Kořenek Josef CSc.
  Krátká 798
  76601 Valašské Klobouky
  tel: 577-042211
  jozka.korenek@seznam.cz

  MUDr. Havlová Alice
  Praktický lékař
  Hwiezdoslavova 16
  71600 Ostrava 16-Radvanice
  tel: 596-232079
  alhavlova@volny.cz

  MUDr. Červený Rudolf
  Ordinace praktického lékaře pro dospělé
  Náměstí Republiky 27
  30100 Plzeň 1
  tel: 377-320720
  rudolfcerveny@seznam.cz

  MUDr. Skála Bohumil Ph.D.
  Ordinace praktického lékaře
  Na Valech 216
  56301 Lanškroun
  tel: 571-857334
  bohumil.skala@worldonline.cz;skalab@svl.cz

  MUDr. Miškovská Zuzana Ph.D.
  LUKA - Praktický lékař
  Mukařovského 1985
  15000 Praha 5
  tel: 724-719034
  miskovskazuzana@gmail.com

  MUDr. Štolfa Josef
  Katedra všeobecného lékařství - IPVZ
  Ruská 85
  10005 Praha 10 Vinohrady
  tel: 271-019305
  j.stolfa@volny.cz;stolfa@ipvz.cz

  MUDr. Karen Igor
  Poliklinika
  29471 Benátky nad Jizerou
  tel: 326-362184
  igor.karen@seznam.cz

  MUDr. Horáček Toman
  Praktický lékař
  Komárov 501
  26762 Komárov u Hořovic
  tel: 311-572136
  toman.horacek@seznam.cz

  MUDr. Mucha Cyril
  Praktický lékař
  Vítězné nám. 10
  16000 Praha 6
  tel: 224-307230
  mucha@doktor-mucha.cz

  MUDr. Konštacký Stanislav CSc.
  Katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny FVZ UO
  Třebešská 1575
  50001 Hradec Králové
  tel: 973-253124
  konstacky@pmfhk.cz

  MUDr. Janík Karel
  Ordinace praktického lékaře pro dospělé
  Horní Bečva 655
  75657 Horní Bečva
  tel: 571-645344
  ordinace@kareljanik.cz
 • Seznam sekcí a kontaktů předsedů OS:

  SEKCE - enzymoterapie

      MUDr. Beneš Václav
      IPVZ, katedra VL
      Ruská 85
      10005 Praha 10 Vinohrady
      tel: 02/71010364
      vseob@ipvz.cz

  SEKCE - pracovní lékařstvíZobrazit vše