Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP
ČLS JEP dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


Staňte se členem
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

 
Odborné společnosti a spolky | Společnosti ČLS JEP

Společnost všeobecného lékařství

Webová stránka: www.svl.cz

Anglický název: Society of General Practice

Zkratka: SVL

Časopis: Practicus
Vydavatel časopisu: SVL
Perioda zasílání: 10x ročně

Počet členů společnosti: 4594

 • Výbor společnosti:

  předseda
  doc. MUDr. Býma Svatopluk CSc.
  Ústav sociálního lékařství LF UK
  Šimkova 870
  50038 Hradec Králové
  tel: 973-253107
  byma@lfhk.cuni.cz

  místopředseda
  MUDr. Herber Otto
  Ordinace praktického lékaře pro dospělé
  Nerudova 686
  27801 Kralupy nad Vltavou 1
  tel: 315-721771
  ordinace.herber@tiscali.cz; o.herber@tiscali.cz

  místopředseda pro profesní záležitosti 
  MUDr. Karen Igor 
  Poliklinika 
  29471 Benátky nad Jizerou 
  tel: 326-362184 
  igor.karen@seznam.cz 

  místopředseda pro vzdělávání 
  MUDr. Štolfa Josef 
  Katedra všeobecného lékařství - IPVZ 
  Ruská 85 
  10005 Praha 10 Vinohrady 
  tel: 271-019305 
  j.stolfa@volny.cz; stolfa@ipvz.cz 

  vědecký sekretář
  doc. MUDr. Seifert Bohumil Ph.D.
  Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK 
  Albertov 7 
  12000 Praha 2 
  tel: 224-917479 
  seifert@terminal.cz;bohumil.seifert@svl.cz

  pokladník
  MUDr. Brejník Pavel
  Čermákova 1987 
  27201 Kladno 1 
  tel: 312-248651 
  brejnik@sendme.cz

  členové výboru
  MUDr. Moravčíková Dana
  Janského 24 
  77900 Olomouc 
  tel: 585-417927 
  dana.moravcikova@atlas.cz

  MUDr. Mgr. Kořenek Josef CSc.
  Krátká 798 
  76601 Valašské Klobouky 
  tel: 577-042211 
  jozka.korenek@seznam.cz


  MUDr. Halata David
  Interní odd. - Nemocnice,p.o.
  Nemocniční 955
  75532 Vsetín
  tel: 571-490111
  halatad@gmail.com

  MUDr. Havlová Alice
  Praktický lékař 
  Hwiezdoslavova 16 
  71600 Ostrava 16-Radvanice 
  tel: 596-232079 
  alhavlova@volny.cz

  MUDr. Běrský Kamil
  Ordinace praktického lékaře
  Hlučínská 1
  74727 Kobeřice
  tel: 553-666021
  kamil.bersky@gmail.com

  MUDr. Červený Rudolf
  Ordinace praktického lékaře pro dospělé 
  Náměstí Republiky 27 
  30100 Plzeň 1 
  tel: 377-320720 
  rudolfcerveny@seznam.cz

  MUDr. Miškovská Zuzana Ph.D.
  LUKA - Praktický lékař 
  Mukařovského 1985 
  15000 Praha 5 
  tel: 724-719034 
  miskovskazuzana@gmail.com

  MUDr. Štolfa Josef
  Katedra všeobecného lékařství - IPVZ 
  Ruská 85 
  10005 Praha 10 Vinohrady 
  tel: 271-019305 
  j.stolfa@volny.cz;stolfa@ipvz.cz

  MUDr. Karen Igor
  Poliklinika 
  29471 Benátky nad Jizerou 
  tel: 326-362184 
  igor.karen@seznam.cz

  MUDr. Mucha Cyril
  Praktický lékař 
  Vítězné nám. 10 
  16000 Praha 6 
  tel: 224-307230 
  mucha@doktor-mucha.cz

  MUDr. Konštacký Stanislav CSc.
  Katedra všeobecného lékařství a urgentní medicíny FVZ UO 
  Třebešská 1575 
  50001 Hradec Králové 
  tel: 973-253124 
  konstacky@pmfhk.cz
 • Seznam sekcí a kontaktů předsedů OS:

  SEKCE - enzymoterapie

      MUDr. Beneš Václav
      Poliklinika
      Národní 9
      11000 Praha 1
      benes@narodni.cz

  SEKCE - pracovní lékařství


Zobrazit vše