Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro lékařskou mikrobiologii

www stránky společnosti: www.splm.cz

Anglický název: Society for Medical Microbiology

Latinský název: Societas Microbiologiae Medicinali Colendae

Časopis: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství

Vydavatel časopisu: Trios, s.r.o.

Periodicita zasílání: 6x ročně

Počet členů společnosti: 268

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda
doc. MUDr. Čermák Pavel, CSc.
Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-082311
pavel.cermak@ftn.cz
 
místopředseda
prim. MUDr. Bergerová Tamara
Ústav mikrobiologie FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-403282
bergerova@fnplzen.cz
 
vědecký sekretář
prof. MUDr. Kolář Milan, Ph.D.
Ústav mikrobiologie LF UP a FN
Hněvotínská 3
77515 Olomouc
tel: 585-632407
kolar@fnol.cz
 
člen výboru
MUDr. Macková Barbora
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 267-082101
barbora.mackova@szu.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Žampachová Eva
Centrální laboratoře, Virologie, Nemocnice, a.s.
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-873650
zampacho@nemcb.cz
 
člen výboru
MUDr. Jindrák Vlastimil, CSc.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 603-440003
vlastimil.jindrak@szu.cz
 
člen výboru
MUDr. Vaniš Václav
Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 257-272280
vaclav.vanis@homolka.cz
 
člen výboru
MUDr. Mencl Karel, CSc.
Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-013211
karel.mencl@nemocnice-pardubice.cz
 
člen výboru
MUDr. Zákoucká Hana
Oddělení pohlavně přenosných nákaz, SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 267-082795
hana.zakoucka@szu.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Adámková Václava
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, ÚKBLD VFN
Ke Karlovu 2
12808 Praha 2
tel: 224-967622
vaclava.adamkova@vfn.cz
 
člen výboru
MUDr. Hedlová Dana
Oddělení nemocniční hygieny a BOZP, ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-202739
dana.hedlova@uvn.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Růžička Filip, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MU a FNuSA
Pekařská 53
65691 Brno - Bohunice
tel: 543-183117
filip.ruzicka@fnusa.cz; fruzic@med.muni.cz
 
člen výboru
MUDr. Nyč Otakar, CSc.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-435353
otakar.nyc@lfmotol.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Scharfen Josef, CSc.
Oddělení lékařské mikrobiologie, Oblastní nemocnice, a.s.
Gorkého 77
54101 Trutnov 1
tel: 499-866402
scharfen@nemtru.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Žemličková Helena, Ph.D.
Odbor mikrobiologických laboratoří SZÚ
Šrobárova 48
10042 Praha 10
tel: 267-082202
hzemlickova@szu.cz
 
člen RK
MVDr. Ježek Petr
Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie, Oblastní nemocnice, a.s.
Generála R. Tesaříka 80
26101 Příbram 1
tel: 318-641562
petr.jezek@onp.cz
 
člen RK
MUDr. Mallátová Naďa
Laboratoř parazitologie a mykologie, Nemocnice
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-873760
mallatova@nemcb.cz; mykolog@nemcb.cz