Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro myoskeletální medicínu

Webová stránka: camelot3.lf2.cuni.cz/smutnazu/myoskelet/

Anglický název: Society for the Musculoskeletal Medicine

Latinský název: Societas Medicinae Myosceletali Colendae

Zkratka: SMM

Počet členů společnosti: 330

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2013 - 2017):

předseda

prim. MUDr. Jandová Jana
Železniční nemocnice
Italská 37
12000 Praha 2
tel: 221-087273
jana.jandova@dzas.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Kobesová Alena
Rehabilitační klinika FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-439264
alemudr@me.com
 
pokladník
doc. MUDr. Tošnerová Vlasta, CSc.
Rehabilitační klinika FN
Nezvalova 265
50005 Hradec Králové
tel: 495-837279
tosnerova@lfhk.cuni.cz
 
člen výboru
MUDr. Toppischová Miriam
Privátní ordinace léčebné rehabilitace
Smetanova 1390
56201 Ústí nad Orlicí 1
tel: 465-524310
toppischova@email.cz
 
člen výboru
MUDr. Roubalová Jana
Rehabilitační oddělení FNsP
Jihlavská 100
63900 Brno 39
tel: 547-191111
jroubal@fnbrno.cz
 
člen výboru
as. MUDr. Vacek Jan, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství - FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-162307
vacek@fnkv.cz
 
člen výboru
MUDr. Skalka Pavol
Rehabilitační odd. - Baťova nemocnice
Havlíčkovo nábř. 600
76275 Zlín
tel: 577-552010
skalka@bnzlin.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Marič Ljiljana
Léčebné lázně a.s.
Masarykovo nám. 6
53341 Bohdaneč u Pardubic
tel: 466-860139
l.maric@llb.cz
 
člen RK
MUDr. Nedělka Jiří
Rehabilitace- Řepy
Žufanova 1113
16300 Praha 618
tel: 235-302120
nedrehab@volny.cz
 
člen RK
PhDr. Herbenová Alena
Klinika rehabilitačního lékařství - FNKV
Šrobárova 50
10000 Praha 10
tel: 267-163486
herbenova@fnkv.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy:

79001    SEKCE 79 - fyzioterapeutická
  Mgr. Fuksa Pavel
  Centrum léčby pohyb. aparátu
  Sokolovská 304
  19000 Praha 9
  266-006412
  fuksa@clpa.cz