Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká obezitologická společnost

Webová stránka: www.obesitas.cz

Anglický název: Czech Association for the Study of Obesity

Latinský název: Societas Obesitologica Bohema

Zkratka: ČOS

Časopis: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa

Vydavatel časopisu: Tigis, s.r.o.

Periodicita zasílání: 12x ročně

Počet členů společnosti: 312

 Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017-2018):
předseda
prof. MUDr. Fried Martin, CSc.
Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění, OB klinika a.s.
Pod Krejcárkem 975
13000 Praha 3
tel: 255-725103
docfried@volny.cz
 
místopředseda
MUDr. RNDr. Brychta Tomáš, Ph.D.
Centrum pro léčbu obezity a diabetu
Dlouhá 34
77200 Olomouc 2
tel: 585-242637
tomas.brychta@volny.cz
 
místopředseda
MUDr. Šrámková Petra
OB klinika a.s.
Pod Krejcárkem 975
13000 Praha 3
tel: 255-725114
Petra.Sramkova@obklinika.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Matoulek Martin, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1
12808 Praha 2
tel: 224-962991
martin.matoulek@lf1.cuni.cz
 
pokladník
MUDr. Kytnarová Jitka
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
12000 Praha 2
tel: 224-967741
Jkytn@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Hainer Vojtěch, CSc.
Endokrinologický ústav
Národní 8
11694 Praha 1
tel: 224-905921
vhainer@endo.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Svačina Štěpán, DrSc. MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-962922
svacinas@lf1.cuni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Pelikánová Terezie, DrSc.
Centrum diabetologie, IKEM
Vídeňská 1958/9
14021 Praha 4
tel: 261-364101
terezie.pelikanova@ikem.cz
 
člen výboru
prim. doc. MUDr. Kunešová Marie, CSc.
Endokrinologický ústav
Národní 8
11694 Praha 1
tel: 224-905104,350
mkunesova@endo.cz
 
člen výboru
PhDr. Slabá Šárka, Ph.D.
IV. interní klinika VFN
U Nemocnice 2
12800 Praha 28
tel: 224966361
sarka.slaba@vfn.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

doc. MUDr. Müllerová Dana, Ph.D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK
Lidická 4
30166 Plzeň
tel: 377-593194
Dana.Mullerova@lfp.cuni.cz
 
člen RK
PhDr. Málková Iva
STOB, s.r.o.
Poljanovova 3158
14300 Praha 412
tel: 241-763451
malkova@stob.cz
 
člen RK
MUDr. Taxová Braunerová Radka, Ph.D.
Endokrinologický ústav
Národní 8
11694 Praha 1
tel: 224-905104
rbraunerova@endo.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

95001    SEKCE 95 - nutriční
  Raisová Věra
  Endokrinologický ústav
  Národní 8
  11000 Praha 1
  224-905236
  vraisova@endo.cz
95002    SEKCE 95 - Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie
  prof. MUDr. Fried Martin, CSc.
  Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění, OB klinika a.s.
  Pod Krejcárkem 975
  13000 Praha 3
  255-725103
  docfried@volny.cz
95003    SEKCE 95 - psychologická
  PhDr. Slabá Šárka, Ph.D.
  IV. interní klinika VFN
  U Nemocnice 2
  12800 Praha 28
  224966361
  sarka.slaba@vfn.cz
95004    SEKCE 95 - pediatrické obezitologie
  MUDr. Kytnarová Jitka
  Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK
  Ke Karlovu 2
  12000 Praha 2
  224-967741
  Jkytn@lf1.cuni.cz