Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Webová stránka: www.sbmili.cz

Anglický název: Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics

Latinský název: Societas Rei Ingeniariae Biomedicinali et Disciplinae Informaticae Medicinali Colendis

Zkratka: ČSBMILI

Časopis: Lékař a technika

Vydavatel časopisu: ČLS JEP, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Periodicita zasílání: 4x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 127

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2018):

předseda

Ing. Cmíral Jaromír, DrSc.
 
Mimoňská 633/24
19000 Praha 9
tel: 728-935211
zdena.cmiral@seznam.cz
 
místopředseda
doc. Ing. Lopot František, CSc.
Interní oddělení VFN Strahov
Šermířská 5
16900 Praha 69
tel: 225-003206
f.lopot@vfn.cz
 
vědecký sekretář
doc. Ing. Lhotská Lenka, CSc.
Fakulta elektrotechnická, ČVUT
Technická 2
16627 Praha 6
tel: 224-353933
lenka.lhotska@cvut.cz
 
pokladník
Ing. Mayer Martin
Odd. biomedicínského inženýrství, ÚHKT
U Nemocnice 2094/1
12820 Praha 2
tel: 221-977242
martin.mayer@uhkt.cz
 
člen výboru
Ing. Grošpic Antonín, CSc.
 
Ruská 710/80
10100 Praha 101
tel: 604-470505
grospicovi@volny.cz
 
člen výboru
doc. Ing. Krajča Vladimír, CSc.
Fakulta biomedicínskeho inženýrství, ČVUT
nám. Sítná 3105
27201 Kladno 1
tel: 312-608244
krajcvla@fbmi.cvut.cz
 
člen výboru
doc. Ing. Hozman Jiří, Ph.D.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
nám. Sítná 3105
27201 Kladno 1
tel: 312-608276
hozman@fbmi.cvut.cz
 
člen výboru
prof. doc. Ing. Roubík Karel, Ph.D.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
nám. Sítná 3105
27201 Kladno
tel: 312-608223
roubik@fbmi.cvut.cz
 
člen výboru
Ing. Mgr. Nováková Martina, Ph.D.
Siemens Česká republika
Siemensova 2715/1
15500 Praha 515
tel: 724-233810
novakm59@gmail.com
 
člen výboru
Ing. Korpas David, Ph.D.
 
Nábřeží 772/8
77900 Olomouc 9
tel: 604-755596
David.Korpas@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

Ing. Penhaker Marek, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU
17. listopadu 15
70800 Ostrava 8
tel: 597-323510
marek.penhaker@vsb.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Ing. Petránek Svojmil, CSc. MBA
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
tel: 266-082210
ebupetranek@hotmail.com
 
člen RK
doc. Ing. Chmelař Milan, CSc.
ÚBMI, FEKT VUT
Kolejní 2906/4
61200 Brno 12
tel: 541-149559
chmelar@feec.vutbr.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

52001    SEKCE 52 - lékařská informatika