Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká onkologická společnost

Webová stránka: www.linkos.cz

Anglický název: Czech Society for Oncology

Latinský název: Societas Oncologica Bohema

Zkratka: ČOS

Časopis: Klinická onkologie

Vydavatel: Ambit media, s.r.o.

Perioda zasílání: 6x ročně

Počet členů společnosti: 883

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005) 

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 -2019):
předseda
doc. MUDr. Prausová Jana, Ph.D. MBA
Onkologická klinika 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434700
jana.prausova@fnmotol.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Melichar Bohuslav, Ph.D.
Onkologická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-444288
bohuslav.melichar@fnol.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Büchler Tomáš, Ph.D.
Onkologické oddělení FTN
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 261-083530
tomas.buchler@ftn.cz
 
pokladník
MUDr. Svoboda Tomáš, Ph.D.
Radioterapeutické a onkologické oddělení FN, Fodermayerův pavilon
E. Beneše 1128/13
30599 Plzeň
tel: 377-401111
svobodat@fnplzen.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Vorlíček Jiří, CSc. Dr.h.c.
Děkanát, Masarykova univerzita LF
Kamenice 5
62500 Brno 25
tel: 549-491111
jvorlic@fnbrno.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Žaloudík Jan, CSc.
Regionální senátní kancelář
Palackého nám. 634
66501 Rosice u Brna
tel: 546-211628
jan.zaloudik@gmail.com
 
člen výboru
prof. MUDr. Fínek Jindřich, Ph.D.
Radioterapeutické a onkologické odd., FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-105500
finek@fnplzen.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Tesařová Petra, CSc.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-692219
tesarova.petra@vfn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Petruželka Luboš, CSc.
Onkologická klinika, VFN
U Nemocnice 2
12808 Praha 2
tel: 224-692219
petruzelka.lubos@vfn.cz
 
člen výboru
prim. MUDr. Petráková Katarína, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
65663 Brno
tel: 543-134000
petrakova@mou.cz
 
člen výboru
doc. RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Kamenice 3
62500 Brno 25
tel: 549-493826
dusek@iba.muni.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Ryška Aleš, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie, Fakultní nemocnice
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833748
ryskaale@gmail.com
 
člen výboru
doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Tel./fax: 543134231, tel.-543136902
msvoboda@mou.cz
 
předseda RK
MUDr. Kolářová Iveta, Ph.D.
Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan s.r.o.
Kyjevská 44
53203 Pardubice
tel: 466-016400
iveta.kolarova@nempk.cz
 
člen RK
MUDr. Janovský Václav
Onkologické oddělení, Nemocnice a.s.
B. Němcové 585/54
37087 České Budějovice
tel: 387-875001
janovsky@nemcb.cz
 
člen RK
MUDr. Študentová Hana
Onkologická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-444295
hanastudentova@email.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

30002    SEKCE 30 - pediatrické onkologie
  prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D.
  Oddělení dětské onkologie FN
  Černopolní 9
  65653 Brno
  532-234600
  jsterb@fnbrno.cz
30003    SEKCE 30 - diagnostické a prediktivní onkologie
  doc. MUDr. Hajdúch Marián, Ph.D.
  Ústav molekulární medicíny LF UP
  Hněvotínská 5
  77200 Olomouc 2
  588-441111
  marianhajduch@upol.cz
30004    SEKCE 30 - pneumoonkologická
  prof. MUDr. Pešek Miloš, CSc.
  Klinika pneumologie a ftizeologie FN
  E.Beneše 13
  30599 Plzeň
  477-402238
  pesek@fnplzen.cz
30005    SEKCE 30 - psychoonkologie
  Mgr. Kalvodová Libuše
  Interní hematologická klinika FN
  Jihlavská 20
  62500 Brno 25
  532-233391
  lkalvod@fnbrno.cz
30006    SEKCE 30 - uroonkologie
  prof. MUDr. Abrahámová Jitka, DrSc.
  Onkologická klinika 1. LF UK a FTN
  Vídeňská 800
  14059 Praha 4 - Krč
  261-082531
  jitka.abrahamova@ftn.cz
30007    SEKCE 30 - dermatoonkologie
  prof. MUDr. Arenberger Petr, DrSc. MBA
  Dermatovenerologická klinika, FNKV
  Šrobárova 50
  10034 Praha 10
  267-163000
  pa@avemedica.cz
30008    SEKCE 14+30 - onkogenetická pracovní skupina
  prim. doc. MUDr. Foretová Lenka, Ph.D.
  Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ
  Žlutý kopec 7
  65653 Brno
  543-136907
  foretova@mou.cz
30009    SEKCE 30 - národní onkologický registr
  doc. RNDr. Dušek Ladislav, Ph.D.
  Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
  Kamenice 3
  62500 Brno 25
  549-493826
  dusek@iba.muni.cz
30010    SEKCE 30 - neuroonkologická
  prof. MUDr. Šedo Aleksi, DrSc.
  ÚBEO 1. LF UK
  U Nemocnice 5
  12800 Praha 28
  224-965826
  aleksi@cesnet.cz
30011    SEKCE 30 - preventivní onkologie
  prim. MUDr. Šachlová Milana, Ph.D. CSc.
  MOÚ
  Žlutý kopec 7
  65653 Brno
  543-136205
  sachlova@mou.cz
30012    SEKCE 30 - onkologické imunologie
  doc. MUDr. Büchler Tomáš, Ph.D.
  Onkologická klinika Thomayerova nemocnice
  Vídeňská  800
  14059 Praha 4 - Krč
  261-083530
  tomas.buchler@ftn.cz
30013    SEKCE 30 - mladých onkologů
  MUDr. Němeček Radim
  Klinika komplexní péče MOÚ
  Žlutý kopec 7
  65653 Brno
  543-132450
  nemecek@mou.cz
30014    SEKCE 30 - pro nádory prsu
  prim. MUDr. Petráková Katarína, Ph.D.
  MOÚ
  Žlutý kopec 7
  65663 Brno
  543-134000
  petrakova@mou.cz
30015    SEKCE 30 - pro endokrinní nádory
  prof. MUDr. Melichar Bohuslav, Ph.D.
  Onkologická klinika FN
  I.P.Pavlova 6
  77520 Olomouc
  588-444288
  bohuslav.melichar@fnol.cz
30016    SEKCE 30 - onkospondylochirurgická
  prof. MUDr. Štulík Jan, CSc.
  Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-432581
  janstulik.spine@seznam.cz
30017    SEKCE 30 - nádorů hlavy a krku
  MUDr. Vošmik Milan, Ph.D.
  Klinika onkologie a radioterapie, FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové 2
  495-832176
  vosmik@fnhk.cz