Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Psychiatrická společnost

Webová stránka: www.ceskapsychiatrie.cz

Anglický název: Psychiatric Association

Latinský název: Societas Psychiatrica

Zkratka: PS

Časopis: Česká a slovenská psychiatrie

Vydavatel: Galén, spol. s r.o.

Periodicita: 6x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 1069

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2019):

předseda

doc. MUDr. Anders Martin, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
12821 Praha 2
tel: 224-965007
martin.anders@vfn.cz
 
místopředseda pro vnitřní záležitosti
prim. MUDr. Rektor Juraj
Psychosociální centrum
nám. Přerovského povstání 1
75002 Přerov
tel: 581-204439
rektor@psyche.cz
 
místopředseda pro zahraniční styky
prof. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748
25067 Klecany
tel: 283-088111
pavel.mohr@nudz.cz
 
místopředseda pro reformu a styk s veřejností
MUDr. Hollý Martin, MBA
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
18100 Praha 8
tel: 284-016120
mhll34@gmail.com
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Možný Petr
Psychiatrická nemocnice
Havlíčkova 1265
76740 Kroměříž
tel: 573-314435
moznyp@pnkm.cz
 
pokladník
MUDr. Papežová Simona
Psychiatrická ambulance
Lovosická 40
19000 Praha 9
tel: 266-010279
simona.papez@volny.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc. Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
12000 Praha 2
tel: 224-965344
jiri.raboch@vfn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Papežová Hana, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
12000 Praha 2
tel: 224-965338
Hana.Papezova@vfn.cz; hpap@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. PhDr. Vaněk David
Psychiatrická ambulance
Politických vězňů 576
27401 Slaný 1
tel: 312-575266
dvanek@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Herman Erik, Ph.D.
Psychiatrická ambulance
Kolejní 5
16000 Praha 6
tel: 233-336271
erik.herman@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Praško Ján Pavlov, CSc.
Psychiatrická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443980
praskojan@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Syrovátka Jiří
Psychiatrická ambulance
Bělohorská 23
16900 Praha 6
tel: 233-334283
syrovatka@psychiatrie-brevnov.cz
 
člen RK
MUDr. Pěč Ondřej
Klinika ESET
Vejvanovského 1610
14900 Praha 415
tel: 272-940880
eset.pec@volny.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D.
Psychiatrické oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-874235
tucek@nemcb.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

3801    SEKCE 38 - psychofarmakologická
  MUDr. Simona Papežová
  Psychiatrická ambulance, Poliklinika Prosek
  Lovosická 440/40
  19000 Praha 9
  266-010279
  simona.papez@volny.cz
3802    SEKCE 38 - psychosomatická
  MUDr. Chvála Vladislav
  Středisko komplexní terapie psychosom.poruch
  Jáchymovská 385
  46010 Liberec 10
  485-151398
  chvala@sktlib.cz
3803    SEKCE 38 - klinické a lékařské psychologie
  PhDr. Goldmann Petr
  Psychiatrická nemocnice
  Ústavní 91
  18102 Praha 8
  284-016355
  PETR.GOLDMANN@SEZNAM.CZ
3804    SEKCE 38 - dětské a dorostové psychiatrie
  MUDr. Uhlíková Petra
  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
  Ke Karlovu 11
  12808 Praha 2
  224-965420
  Petra.Uhlikova@vfn.cz
3805    SEKCE 38 - pro alkohol a jiné toxikomanie
  prim. MUDr. Chvíla Libor, CSc.
  Psychiatrická léčebna
  Olomoucká 88
  74601 Opava
  553-695140
  chvila@silesia.cz
3806    SEKCE 38 - pro soudní psychiatrii
  doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
  Ke Karlovu 11
  12808 Praha 2
  224-965354
  iljazukov@seznam.cz
3807    SEKCE 38 - pro psychiatrickou sexuologii
  MUDr. Petra Sejbalová
  Sexuologické oddělení FN
  Vinařská 6
  62800 Brno
  543-184347
  petra.sejbalova@fnbrno.cz
3808    SEKCE 38 - sociální psychiatrie
  MUDr. Pěč Ondřej
  Klinika ESET
  Vejvanovského 1610
  14900 Praha 415
  272-940880
  eset.pec@volny.cz
3809    SEKCE 38 - psychoterapeutická
  prim. MUDr. Juraj Rektor
  Psychosociální centrum
  nám. Přerovského povstání 1
  75002 Přerov
  581-204439
  rektor@psyche.cz
3811    SEKCE 38 - gerontopsychiatrická
  doc. MUDr. Jirák Roman, CSc.
  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
  Ke Karlovu 11
  12808 Praha 2
  296-183535
  fatty@centrum.cz;roman.jirak@vfn.cz
3812    SEKCE 38 - biologické psychiatrie
  prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D.
  Psychiatrická klinika LF a FN
  Sokolská 581
  50005 Hradec Králové
  495-832807
  hosak@lfhk.cuni.cz
3813    SEKCE 38 - pro hypnózu
  PhDr. Marie Pečená
  Soukromá ordinace klinické psychologie
  Tererova 1355
  14900 Praha 415
  267-910176
  pecena@email.cz
3815    SEKCE 38 - ambulantní péče
  MUDr. Herman Erik, Ph.D.
  Psychiatrická ambulance
  Kolejní 5
  16000 Praha 6
  233-336271
  erik.herman@seznam.cz
3816    SEKCE 38 - pro poruchy příjmu potravy
  prof. MUDr. Papežová Hana, CSc.
  Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
  Ke Karlovu 11
  12000 Praha 2
  224-965338
  Hana.Papezova@vfn.cz; hpap@seznam.cz
3817    SEKCE 38 - lůžkové psychiatrie
  prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D.
  Psychiatrické oddělení, Nemocnice
  B. Němcové 54
  37087 České Budějovice
  387-874235
  tucek@nemcb.cz
3818    SEKCE 38 - mladých psychiatrů
  MUDr. Pavel Trančík
  Psychiatrická nemocnice Bohnice
  Ústavní 91
  18102 Praha 8
  284-016158
  pavel.trancik@gmail.com