Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Psychiatrická společnost

Webová stránka: www.ceskapsychiatrie.cz

Anglický název: Psychiatric Association

Latinský název: Societas Psychiatrica

Zkratka: PS

Časopis: Česká a slovenská psychiatrie (ISSN 1212-0383)

Vydavatel: Galén, spol. s r.o.

Periodicita: 6x ročně

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů společnosti: 1069

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2016 - 2019):

předseda

doc. MUDr. Anders Martin, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
12821 Praha 2
tel: 224-965007
martin.anders@vfn.cz
 
místopředseda pro vnitřní záležitosti
prim. MUDr. Rektor Juraj
Psychosociální centrum
nám. Přerovského povstání 1
75002 Přerov
tel: 581-204439
rektor@psyche.cz
 
místopředseda pro zahraniční styky
prof. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748
25067 Klecany
tel: 283-088111
pavel.mohr@nudz.cz
 
místopředseda pro reformu a styk s veřejností
MUDr. Hollý Martin, MBA
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
18100 Praha 8
tel: 284-016120
mhll34@gmail.com
 
vědecký sekretář
prim. MUDr. Možný Petr
Psychiatrická nemocnice
Havlíčkova 1265
76740 Kroměříž
tel: 573-314435
moznyp@pnkm.cz
 
pokladník
MUDr. Papežová Simona
Psychiatrická ambulance
Lovosická 40
19000 Praha 9
tel: 266-010279
simona.papez@volny.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc. Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
12000 Praha 2
tel: 224-965344
jiri.raboch@vfn.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Papežová Hana, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11
12000 Praha 2
tel: 224-965338
Hana.Papezova@vfn.cz; hpap@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. PhDr. Vaněk David
Psychiatrická ambulance
Politických vězňů 576
27401 Slaný 1
tel: 312-575266
dvanek@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Herman Erik, Ph.D.
Psychiatrická ambulance
Kolejní 5
16000 Praha 6
tel: 233-336271
erik.herman@seznam.cz
 
člen výboru
prof. MUDr. Praško Ján Pavlov, CSc.
Psychiatrická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443980
praskojan@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Syrovátka Jiří
Psychiatrická ambulance
Bělohorská 23
16900 Praha 6
tel: 233-334283
syrovatka@psychiatrie-brevnov.cz
 
člen RK
MUDr. Pěč Ondřej
Klinika ESET
Vejvanovského 1610
14900 Praha 415
tel: 272-940880
eset.pec@volny.cz
 
člen RK
prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D.
Psychiatrické oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-874235
tucek@nemcb.cz

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
prof., MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748/NÚDZ
Klecany
pavel.mohr@nudz.cz

místopředseda
doc., MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 1/Psychiatrická klinika
Praha 2
martin.anders@vfn.cz

vědecký sekretář
prim., MUDr. Petr Možný,
Psychiatrická nemocnice kroměříž
PN Kroměříž, Havlíčkova 1265
Kroměříž
moznyp@pnkm.cz

pokladník
MUDr. Martin Hollý, MBA
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Zlončice 199
Kralupy nad Vltavou 1
mhll34@gmail.com

člen výboru
prof., MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN
Merhautova 16
Brno 13

člen výboru
prof., MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Národní ústav duševního zdraví, 3. LF UK Praha
Košťálkova 1105
Praha 8
jiri.horacek@nudz.cz

člen výboru
MUDr. Erik Herman, Ph.D.
Psychiatrická ambulance
Na Fialce II 23/1669
Praha 618
erik.herman@seznam.cz

člen výboru
MUDr., et PhDr. David Vaněk,
Psychiatrická ambulance
Nad jezerkou 7
Praha 4
DVanek@seznam.cz

člen výboru
MUDr. Simona Papežová,
Psychiatrická ambulance, Poliklinika Prosek
Simona s.r.o., Lovosická 440/40
Praha 9
simona.papez@volny.cz

člen výboru
prim., MUDr. Petr Popov, MHA
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN
Urbánkova 3362/51
Praha 412
petr.popov@vfn.cz

člen výboru
prim., MUDr. Juraj Rektor,
Psychosociální centrum
Nám. Přerovského povstání 1, Psychosociální centr.
Přerov
rektor@psyche.cz

předseda RK
prof., doc., MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika - LF MU a FN
Obřanská 665
Bílovice nad Svitavou

předseda RK
Psychiatrické oddělení, Nemocnice
Dukelská 46
České Budějovice 1
tucek@nemcb.cz

člen RK
prim., MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Psychiatrické oddělení FN
Zemědělská 5436/11
Ostrava 22
petr.silhan@fno.cz

člen RK
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Klinika ESET
Maková 5/282
Říčany u Prahy
eset.pec@klinikaeset.cz

Seznam sekcí:
SEKCE 38 - psychofarmakologická
SEKCE 38 - psychosomatická
SEKCE 38 - Klinické a lékařské psychologie
SEKCE 38 - dětské a dorostové psychiatrie
SEKCE 38 - pro alkohol a jiné toxikomanie
SEKCE 38 - pro soudní psychiatrii
SEKCE 38 - pro psychiatrickou sexuologii
SEKCE 38 - sociální psychiatrie
SEKCE 38 - psychoterapeutická
sekce 38 - pro rodinnou terapii
SEKCE 38 - gerontopsychiatrická
SEKCE 38 - biologické psychiatrie
SEKCE 38 - pro hypnózu
sekce 38 - terminologická
SEKCE 38 - ambulantní péče
SEKCE 38 - pro poruchy příjmu potravy
SEKCE 38 - lůžkové psychiatrie