Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Česká psychoterapeutická společnost

Webová stránka: www.psychoterapeuti.cz

Anglický název: Czech Society of Psychotherapy

Latinský název: Societas Psychoterapeutica Bohema

Zkratka: ČPtS

Počet členů společnosti: 450

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2014 - 2018):
předseda
PhDr. Koblic Karel
Psychoterapeutické středisko
Břehová 3
11000 Praha 1
tel: 222-324027
k.koblic@seznam.cz
 
místopředseda
PhDr. Paloušová Alena
Ordinace klinické psychologie
Malostranské nám. 124
11800 Praha 1
tel: 257-530409
palousova@sendme.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Praško Ján Pavlov, CSc.
Psychiatrická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443980
praskojan@seznam.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Pěč Ondřej
Klinika ESET
Vejvanovského 1610
14900 Praha 415
tel: 272-940880
eset.pec@volny.cz
 
člen výboru
MUDr. Berka Jiří
Psychoterapeutická a psychiatrická ordinace pro dorost a dospělé
Vojtova 23
63900 Brno 39
tel: 543-212752
berka@medihepl.cz
 
člen výboru
PhDr. Ing. Lhotová Marie Gabriela, Ph.D.
Klinická psychologie, psychodiagnostika, psychoterapie, arteterapie
Ladova 2042/7
12800 Praha 1
tel: 731-480549
marie.lhotova@volny.cz
 
člen výboru
MUDr. Dušková Ludmila
BONAME, s.r.o.
Horní 180
38301 Prachatice
tel: 388-316762
taduskova@centrum.cz
 
člen výboru
MUDr. Kryl Michal
Psychiatrická léčebna
Olomoucká 173
78501 Šternberk 1
tel: 585-085111
michal.kryl@seznam.cz
 
člen výboru
MUDr. Kubánek Jan
Priessnitzovy léčebné lázně a.s
Priessnitzova 299
79003 Jeseník 3
tel: 584-491106
kubanek@priessnitz.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

Mgr. Tolimatová Jarmila
Klinika adiktologie VFN
Apolinářská 4a
12800 Praha 28
tel: 224-968254
Jarmila.Tolimatova@vfn.cz
 
člen RK
PhDr. Holeyšovská Olga
Cetera
Senovážné nám. 1464/6
11000 Praha 1
tel: 603-574572
olga.holeysovska@cetera.cz
 
člen RK
Mgr. Pastuchová Martina
Ambulance klinického psychologa
Alešova 591
73581 Bohumín 1
tel: 602-579849
marpas@email.czSeznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy OS:

61001    SEKCE 61 - hypnózy
  prof. PhDr. Kratochvíl Stanislav, CSc.
  Psychiatrická léčebna
  Havlíčkova 1265
  76740 Kroměříž
  573-314405
  kratochvils@plkm.cz
61002    SEKCE 61 - balintovská
  PhDr. Koblic Karel
  Psychoterapeutické středisko
  Břehová 3
  11000 Praha 1
  222-324027
  k.koblic@seznam.cz
61003    SEKCE 61 - rodinné terapie
  MUDr. Brodová Lea
  Centrum rodinné terapie FNM
  V Úvalu 84
  15006 Praha 5 - Motol
  224-433478
  Lea.Brodova@fnmotol.cz
61005    SEKCE 61 - kreativních uměleckých terapií
  PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D
  Klinická psychologie, psychodiagnostika,
psychoterapie, arteterapie
  Ladova 2042/7
  128 00  Praha 1
  731-480549
  marie.lhotova@volny.cz