Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

Webová stránka: www.srobf.cz

Anglický název: Society for Radiation Oncology, Biology and Physics

Latinský název: Societas Radiationis Usui in Oncologia, Biologia Physicaque Indagando

Zkratka: SROBF

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů: 204

Členové výboru společnosti a revizní komise:

předseda
doc., MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
Radioterapie, Onkologické centrum, Multiscan s.r.o.
Chelčického 1242
Hradec Králové 2
dolezelm@email.cz

místopředseda
prof., MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav
K. Čapka 2596
Kyjov
slampa@mou.cz

vědecký sekretář
Ing., MUDr., doc. Jakub Cvek, Ph.D., MBA
Onkologická klinika - FN
Na Výsluní 2745
Frýdek-Místek 1
jakub.cvek@fno.cz

pokladník
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie, FN
Sokolská 581/Klinika onkologie a radioterapie,FN
Hradec Králové
milan.vosmik@post.cz

člen výboru
doc., MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Onkologická a radioterapeutická klinika FNKV
Luční 366/7
Moravany u Brna

člen výboru
Ing. Stanislav Machala,
Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice a.s.
Kubánská 1547
Ostrava 8
stanislav.machala@radioterapie.cz

člen výboru
Ing. Anna Kindlová,
FNM
Nad Alejí 9
Praha 616
anna.kindlova@fnmotol.cz

člen výboru
prof., MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Odd.klinické a radiační onkologie,KN a.s.
Mánesova 712
Hradec Králové 2
odrazka@seznam.cz

člen výboru
prof., MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice
Lipová 54
Stěžery
petera@fnhk.cz

předseda RK
MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.
Thomayerova nemocnice, onkologická klinika 1. LF UK a TN
Horáčkova 1206/7
Praha 4
radka.lohynska@ftn.cz

člen RK
Ing. Tomáš Procházka,
Masarykův onkologický ústav
Chudčická 25
Brno 35
tprochazka@mou.cz

člen RK
MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
Onkologická klinika, FN
Bacherova 21
Olomouc 9