Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

Webová stránka: www.srobf.cz

Anglický název: Society for Radiation Oncology, Biology and Physics

Latinský název: Societas Radiationis Usui in Oncologia, Biologia Physicaque Indagando

Zkratka: SROBF

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

Počet členů: 204

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019):

předseda

prof. MUDr. Petera Jiří, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-832183
petera@fnhk.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Šlampa Pavel, CSc.
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
65653 Brno
tel: 543-131127
slampa@mou.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Soumarová Renata, Ph.D. MBA
Onkologická a radioterapeutická klinika FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
 
renata.soumarova@fnkv.cz
 
pokladník
MUDr. Vošmik Milan, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové 2
tel: 495-832176
vosmik@fnhk.cz; milan.vosmik@post.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Kubecová Martina, Ph.D.
Klinika onkologie FNKV
Šrobárova 50
10034 Praha 10
tel: 267-163136
martina.kubecova@fnkv.cz; talmberk@volny.cz
 
člen výboru
Ing. Machala Stanislav
Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice a.s.
Purkyňova 2138/16
74101 Nový Jičín 1
tel: 556-416192
stanislav.machala@radioterapie.cz
 
člen výboru
Ing. Janečková Lenka
Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice a.s.
Husova 10
46063 Liberec
tel: 485-312447
lenka.janeckova@nemlib.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Doležel Martin, Ph.D.
Radioterapie, Onkologické centrum, Multiscan s.r.o.
Kyjevská 44
53003 Pardubice 3
tel: 466-016400
dolezel@multiscan.cz; dolezelm@email.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Macháňová Magda
Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357/10
46063 Liberec
tel: 485-312241
magda.machanova@nemlib.cz
 
člen RK
MUDr. Malinová Běla
Radioterapeuticko-onkologické oddělení FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-434764
bela.malinova@fnmotol.cz
 
člen RK
Ing. Horáková Ivana, CSc.
SÚRO, v.v.i.
Bartoškova 28
14000 Praha 10
tel: 226-518291
ivana.horakova@suro.cz