Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost lékařů sociálního zabezpečení

Webová stránka: www.slsz.cz

Anglický název: Association of Medicals of the Social Security

Latinský název: Societas Medicorum in Cura Sociali Occupatorum 

Zkratka: SLSZ

Počet členů společnosti: 76

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2015 - 2019) :

předseda

MUDr. Bosák Miroslav
Vedoucí lékař LPS ČSSZ
Slezská 839
50002 Hradec Králové 2
tel: 495-076233
miroslav.bosak@cssz.cz
 
čestná předsedkyně
MUDr. Bojičová Ljiljana, Ph.D.
 
Schnirchova 32
17000 Praha 7
tel: 606-761762
bojicovalj@seznam.cz
 
místopředseda a vědecký sekretář
MUDr. Kučera Radomír
Ministerstvo obrany ČR, odd. NP 7542
Čs.armády 471/27
16000 Praha 6
tel: 973-212204
rakuc@email.cz
 
pokladník
MUDr. Čejková Marcelína
Detašované pracoviště odd. posudkové služby MPSV
Podskalská 19
12800 Praha 28
tel: 950-194804
marcelina.cejkova@pk-aa.mpsv.cz
 
člen výboru
MUDr. Halásek Jiří
Vedoucí lékař odd. LPS, OSSZ
Pod nemocnicí 2378
44001 Louny 1
tel: 415-627355
jiri.halasek@cssz.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Vaňous František
Vedoucí lékař odd. LPS, OSSZ
Lorecká 667
28401 Kutná Hora 1
tel: 327-583309
frantisek.vanous@cssz.cz
 
člen RK
MUDr. Pokorná Růžena
Odd. LPS, OSSZ
Husova 7
59101 Žďár nad Sázavou 1
tel: 566-522161
ruzena.pokorna@cssz.cz
 
člen RK
MUDr. Šauerová Marie
Odd. LPS, ČSSZ
Revoluční 3289/15
46001 Liberec 1
tel: 482-425221
marie.sauerova@cssz.cz