Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost sportovní traumatologie a artroskopie

Webová stránka: www.ssta.cz

Anglický název: Czech Society for Sports Traumatology and Arthroscopy

Latinský název: Societas Traumatologiae Athletarum et Artroscopiae Colendis

Zkratka: SSTA

Počet členů společnosti: 151

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební obbobí 2017 - 2018):
předseda
prof. MUDr. Trč Tomáš, CSc. MBA
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432801
tomas.trc@lfmotol.cuni.cz
 
místopředseda
prof. MUDr. Havlas Vojtěch, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432852
vojtech.havlas@lfmotol.cuni.cz
 
vědecký sekretář
MUDr. Zeman Petr, MBA
Klinika ortopedie a traumatologie FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-103643
zempet@centrum.cz
 
pokladník
MUDr. Sadovský Pavel
Ortopedické oddělení, Nemocnice a.s.
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-878801
sadovsky@nmcb.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Paša Libor, Ph.D.
Klinika traumatologie LF MU, Úrazová nemocnice
Ponávka 6
66250 Brno
tel: 545-538111
l.pasa@unbr.cz
 
člen výboru
doc. MUDr. Podškubka Aleš, CSc.
Ortopedická klinika IPVZ, Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
18081 Praha 8
tel: 266-082834
ales.podskubka@bulovka.cz
 
člen výboru
MUDr. Kalina Radim, Ph.D.
Ortopedická klinika FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-443607
Radim.Kalina@seznam.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

as. MUDr. Kautzner Jakub, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie FNM
V Úvalu 84
15006 Praha 5 - Motol
tel: 224-432855
jakub.krautzner@fnmotol.cz
 
člen RK
MUDr. Mačák Michal
 
K Nemocnici 775/76
74101 Nový Jičín 1
tel: 556-773111
michal.macak@email.cz
 
člen RK
MUDr. Ditmar Daniel, CSc.
Ortopedická klinika, Vojenská nemocnice
Sušilovo náměstí 5
77111 Olomouc
tel: 685-853539
ditmardaniel@seznam.cz