Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

Společnosti a spolky lékařů | Společnosti ČLS JEP, z.s.

Společnost pro transfuzní lékařství

Webová stránka: www.transfuznispolecnost.cz

Anglický název: Society for Transfusion Medicine

Latinský název: Societas Medicinae Transfusionis Colendae

Zkratka: STL

Časopis: Transfuze a hematologie dnes

Vydavatel časopisu: NTO ČLS JEP, z.s.

Periodicita: 4x ročně

Počet členů společnosti: 523

Z historie (výňatek ze Storočenky ČLS JEP, 2. vyd., Praha 2005)

 

Členové výboru společnosti a revizní komise (2014 - 2018):

předseda

MUDr. Galuszková Dana, Ph.D. MBA
Transfuzní oddělení FN
I. P. Pavlova 6
77520 Olomouc
tel: 588-442893
dana.galuszkova@fnol.cz
 
místopředseda
MUDr. Řeháček Vít
Fakultní transfuzní oddělení FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833445
rehacekv@lfhk.cuni.cz
 
vědecký sekretář
doc. MUDr. Gašová Zdeňka, CSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
12800 Praha 2
tel: 221-977342
zdenka.gasova@uhkt.cz
 
pokladník
Mgr. Bolcková Hana Tereza
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
12820 Praha 2
tel: 221 977 111, 202
Hana.Bolckova@uhkt.cz
 
člen výboru
Drobníková Zdeňka
Oddělení klinické biochemie a hematologie MěN
28. října 1000
51101 Turnov 1
tel: 481-446710
zdena.drobnikova@mnturnov.cz
 
člen výboru
MUDr. Turek Petr, CSc.
Transfuzní oddělení, Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
14059 Praha 4 - Krč
tel: 268-013285
petr.turek@ftn.cz
 
člen výboru
MUDr. Procházková Renata, Ph.D.
Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s
Baarova 15
46063 Liberec
tel: 485-312521
renata.prochazkova@nemlib.cz
 
člen výboru
pplk. MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D.
OHBK ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-203210,11,17
milos.bohonek@uvn.cz
 
člen výboru
MUDr. Masopust Jiří
Transfuzní oddělení, Masarykova nemocnice
Sociální péče 3316/12a
40113 Ústí nad Labem
tel: 477-113430
jiri.masopust@kzcr.ev
 
člen výboru
MUDr. Písačka Martin
Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1
12800 Praha 28
tel: 221-977205
martin.pisacka@uhkt.cz
 
člen výboru
Bc. Adamcová Martina
TO FN
Jihlavská 20
62900 Brno
tel: 532-232246
madammcova@fnbrno.cz
 

Revizní komise:

předseda RK

MUDr. Biedermann Petr
Transfuzní oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-873300
biedermann@nemcb.cz
 
člen RK
MUDr. Bouček Vladimír
Transfuzní oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Máchova 400
25601 Benešov u Prahy
tel: 317-756474
hem@hospital-bn.cz
 
člen RK
RNDr. Rýznarová Eliška
 
Bezručova 4
60200 Brno 2
tel: 603-179062
ryznarova@apr.cz
 
člen RK
MUDr. Meluzínová Ivana
OKL-TO, Hematologicko-transfuzní odd. Nemocnice Boskovice s.r.o.
Otakara Kubína 179
68001 Boskovice
tel: 516-491540
ivana.meluzinova@nemocniceboskovice.cz

 Seznam sekcí a kontaktů na jejich předsedy

96001    SEKCE 96 - vysokoškoláků, nelékařů
96002    SEKCE 96 - laborantů a sester
  Drobníková Zdeňka
  Odd. klinické biochemie a hematologie MěN
  28. října 1000
  51101 Turnov 1
  481-446710
  zdena.drobnikova@mnturnov.cz